Knjižnica

Seznami šolskih potrebščin in učnih gradiv za posamezni razred za šol. leto 2021/2022

1. razred - potrebščine in učna gradiva; PŠ Svibno - potrebščine in učna gradiva

2. razred - potrebščine in učna gradiva; PŠ Svibno - potrebščine in učna gradiva

3. razred - potrebščine in učna gradiva; PŠ Svibno - potrebščine in učna gradiva

4. razred - potrebščine in učna gradiva; PŠ Svibno - potrebščine in učna gradiva

5. razred - potrebščine in učna gradiva

6. razred - potrebščine in učna gradiva

7. razred - potrebščine in učna gradiva

8. razred - potrebščine in učna gradiva

9. razred - potrebščine in učna gradiva

POMEMBNO OBVESTILO:

Naročilnice za učbenike iz učbeniškega sklada z letošnjim letom ukinjamo. Starši, ki boste učbenike kupili sami, svojo odločitev sporočite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Knjižnica je namenjena vsem učencem in zaposlenim naše šole.

Delovni čas šolske knjižnice je od 7.00 do 14.00.

Učenci lahko trenutno obiskujejo knjižnico po prilagojenem urniku.

Učenci od 1. do 5. razreda prihajajo v knjižnico z učiteljicami med poukom, po vnaprej dogovorjenem urniku.

Učenci od 6. do 9. razreda lahko obiskujejo knjižnico po naslednjem urniku:

dan

pred poukom

od 7.00 do 8.15

po pouku

od 12.00 do 14.00

ponedeljek 8. a  
torek 6. b 6. a
sreda   7. a
četrtek 8. b 9. a
petek 7. b 9. b

Učenci od 6. do 9. razreda lahko v času, ko imajo na urniku izposojo knjig, povedo tudi knjige za Bralno značko.

V primeru, da si želijo učenci izposoditi gradivo v času, ko je knjižnica zanje zaprta, si ga lahko naročijo po e-pošti pri knjižničarki Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Gradivo jim bo knjižničarka naslednji dan prinesla v razred, če je v šolski knjižnici na razpolago. Priporočljivo je, da preverijo zalogo preko kataloga COBISS.

Šolska knjižnica ima urejen informacijsko-komunikacijski kotiček s tremi računalniki, kjer lahko učenci pod nadzorom knjižničarke samostojno iščejo podatke, odkrivajo nova znanja, pišejo seminarske naloge in iščejo gradiva v računalniškem katalogu s pomočjo sistema COBISS.

 

Učbeniški sklad

Učenci si lahko izposodijo učbeniški komplet, ki ga uporabljajo celotno šolsko leto v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu. Učbenike na začetku šolskega leta ovijejo in podpišejo.

Na koncu šolskega leta vrnejo nepoškodovane učbenike, iz katerih predhodno odstranijo svoje ovitke in poradirajo, kar so med šolskim letom označili.

Za poškodovane in izgubljene učbenike se zaračuna odškodnina v skladu s Pravilnikom o učbeniškem skladu.