Bralna pismenost

Kako lepo je potovati v nepredvidljivi, a varen svet domišljije.

OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA DO ZNANJA

 

Na šoli že več let vodimo aktivnosti za dvig bralne pismenosti in s tem bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Vsi strokovni delavci si z različnimi dejavnostmi prizadevamo pri učencih vzbuditi interes za branje, razumevanje prebranega in kritični odnos do besedil. Želeli bi dvigniti raven funkcionalne pismenosti in med učenci vzbuditi veselje do branja. Učence vseh razredov spodbujamo, da berejo tudi knjige za bralno značko, za učence od 6. do 9. razreda pa bomo organizirali noč branja.

Zavedamo se, da boljše bralno razumevanje omogoča lažje učenje, večjo samostojnost in boljšo dostopnost do različnih informacij.

Vsi strokovni delavci na naši šoli se zavedamo, da je branje eden od temeljev , ki omogočajo lažje učenje, večjo samostojnost in boljšo dostopnost do vseh informacij. Branje se začne že v predšolski dobi, ko starši zvečer, pred zaspijo, otrokom berejo pravljice. Nadaljujejo se v šoli, ko učenci odkrivajo prve črke, ki jih vežejo v zloge, nadaljuje se vseh devet let šolanja in branje nas spremlja vsak dan na vsakem koraku. Ko učenci spoznajo, kakšno bogastvo prinaša branje, spoznajo tudi to, da lahko prav z branjem odkrivajo čudoviti svet domišljije in svet novih spoznanj. Prav vsi delavci šole se tega zavedamo, zato učence z različnimi aktivnostmi spodbujamo k branju. S pomočjo vas, dragi starši,pa lahko dosežemo še veliko več.

Samo s skupnimi močmi lahko našim učencem pokažemo boljši in lepši svet, ki ga bodo našli v leposlovju, v strokovni literaturi …

Koordinatorka: Saša Plevel