EKO ŽIVIMO

Je dejavnost, ki je postala način življenja naše šole. Večino dejavnosti na matični in PŠ Svibno bomo izvajali tudi v bodoče. To so različne zbiralne in čistilne akcije, varčevanje z energijo, likovno ustvarjanje iz naravnih in odpadnih materialov, ponovna uporaba različnih izdelkov in materialov, varčevanje z različnimi viri energije, skrbeli  za zeliščni vrt in visoke grede, skrbeli za ptice in žuželke. Sodelovali bomo pri Slovenskem tradicionalnem zajtrku, prebirali knjige z ekološko vsebino, čistili okolico šole, spremljali porabo vode in električne energije, ločevali odpadke, uživali čim več lokalno pridelane hrane in skrbeli za dobro počutje vseh na šoli.

NAČRT DELA v letu 2021-2022

Koordinatorke: Jožica Kaluža, Vijoleta Ernestl, Jolanda Mohar

EKOFOTO