EKO ŽIVIMO

Ta projekt je postal način življenja naše šole. Na centralni in PŠ Svibno bomo izvajali zbiralne akcije papirja, baterijskih vložkov, kartuš, tonerjev, zamaškov in v letošnjem letu nadaljevali z zbiranjem stare elektronske opreme. Organizirali bomo čiščenje okolice šole, pri pouku bomo ustvarjali iz naravnih in odpadnih materialov, varčevali z energijo, skrbeli za zeliščni vrt in visoke grede, posebno skrb bomo namenili pticam in žuželkam pozimi. Sodelovali bomo pri Slovenskem tradicionalnem zajtrku, brali knjige z ekološko vsebino, mesečno spremljali porabo vode in električne energije, ter ob koncu koledarskega leta naredili številčno in grafično analizo porabe. Uživali bomo lokalno pridelano hrano, sodelovali z lokalno skupnostjo in različnimi društvi. Na šoli bomo dosledno ločevali odpadke in skrbeli za dobro in zdravo počutje vseh na šoli.

EKOKOTIČEK

 

Koordinatorke: Vijoleta Ernestl, Jožica Kaluža, Darja Žonta Kozinc.

DEJAVNOSTI v letu 2020-2021