eTwinning

Spletna skupnost eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki je namenjena podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju.

Učenci bodo v okviru Evropskega šolskega omrežja v imenu Evropske komisije med poukom in v času obšolskih dejavnosti skupaj z mentoricami izbrali projekt, ki bo obogatil njihova znanja in veščine. V sodelovanju z drugimi slovenskimi šolami bomo širili novo znanje, vzpostavljali medkulturni dialog, se sporazumevali v tujem jeziku in razvijali svoje IKT kompetence.

Ker je leta 2021 30-letnica osamosvojitve Slovenije, bomo svoje raziskovanje usmerili v spoznavanje naše domovine, jezika, narodne zavesti, kulture in umetnosti.

Koordinatorke: Neža Božič, Eva Slapnik, Joža Jeran, Bojana Kovačič

 

Arhivski pregled eTwinning projektov naše šole:

http://knjiznicaosradece.blogspot.com/p/etwinning-mednarodno-sodelovanje.html

2014/2015

Projekti:

Certifikati za uspešno sodelovanje:

2013/2014

2012/2013

V lanskem šolskem letu smo uspešno zaključili kar tri eTwinning projekte, ki so usmerjali in razširjali znanje učencev o rabi in uporabi IKT ter poglabljanju znanja angleščine. Izdelke in izvajanje dejavnosti si lahko ogledate na spletnih straneh:

2011/2012

2010/2011

  • Mause @rt;   projekt je prejel nacionalni in evropski znak kakovosti

2009/2010

Učenci naše šole so izdelali tudi eTwinning video, ki je objavljen tudi na predstavitveni strani CMEPIUS.

2008/2009

  • Plant @ tree; projekt je prejel evropski znak kakovosti oktobra 2010
  • Brain Trainers
  • A map of Europe; projekt je prejel nacionalni in evropski znak kakovosti

2007/2008

Education for Tolerance; projekt je dobil nacionalni znak kakovosti in evropski znak kakovosti, na letni konferenci Konfet 2008, pa je mentorica prejela 1. nagrado za pedagoške inovacije Zlati kabel.

  • Happy faces projekt je prejel nacionalni in evropski znak kakovosti.
  • Plant @ tree; projekt je prejel evropski znak kakovosti oktobra 2010