Korak k Sončku

V šolskem letu 2021/22 bomo sodelovali z Zvezo Sonček pri projektu Korak k sončku.

 

Temeljni cilj projekta, ki ga je podprl tudi Zavod za šolstvo RS, je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo.

Z izvajanjem projekta želimo podpreti oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa brez ovir in opozoriti na principe vključevanja, kot so pozitiven odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu.

Obliko in vsebino projekta bomo v določenih oddelkih vključevali v sam pouk in v razredne ure, kjer bomo izvedli različne delavnice o različnosti in učenju otrok za sprejemanje drugačnosti.

Vodja projekta: Eva Slapnik