Kulturna šola

 logo-kulturna sola

Naziv Kulturna šola smo prvič dobili za dobo od leta 2012 do 2015. V tem času smo kulturno ustvarjali, se udejstvovali na šolskih in izven šolskih prireditvah.

V projektu Kulturna šola so zajeti vsi kulturni dogodki, ki jih pripravijo učenci naše šole skupaj s svojimi mentorji. Valeta, letni koncert vseh treh pevskih zborov, različni likovni in literarni natečaji, gledališki abonma, obeležitve državnih praznikov, sodelovanje na državnih proslavah v okviru lokalne skupnosti, so dogodki, ki vsako leto znova zaznamujejo našo šolo. Odlične rezultate dosegamo na področju grafičnega oblikovanja in raziskovanja zgodovine.

Z gledališkimi in pevskimi točkami pogosto nastopamo na občnih zborih raznih društev, vsako leto pa obiščemo tudi Dom oskrbovancev v Loki. Naši učenci  pogosto sodelujejo tudi na revijah in drugih dogodkih, ki jih organizirajo različne institucije. Vsako leto sodelujemo z JSKD OI Laško na področju glasbene, gledališke in folklorne dejavnosti. Pogosto pa so naše skupine tudi nagrajene z različni priznanji.

Zaradi vsega naštetega smo se  prijavili na razpis, ki ga organizira JSKD in prejeli naziv: Kulturna šola 2015‒2018. V lanskem šolskem letu bi se morali ponovno prijaviti na razpis, vendar je bil razpis zaradi znanih razmer preložen na naslednje leto. Tudi nekaj spomladanskih kulturnih dogodkov nam je odpadlo.

 

Veseli in ponosni smo, da smo tudi v letošnjem šolskem letu prejeli naziv Kulturna šola.

 

Koordinator: Saša Plevel