Planetu Zemlja prijazna šola

22. aprila 2013 smo prejeli naziv Planetu Zemlja prijazna šola.

Aktivnosti v šolskem letu 2020-2021

pzps

Pod okriljem Društva Planet Zemlja se bomo tudi letos priključili vseslovenskem natečaju za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola. Namen projekta je ohranjanje kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijanje zdrave samopodobe posameznika ter spoštljivega in odgovornega odnosa človeka do okolja in narave.

Za pridobitev naziva se bomo še naprej trudili izpolnjevati naslednje nacionalne in projektne kriterije:

zavod bo deloval kot celota – ukrepi za boljšo kakovost dela in bivanja vključujejo vse v šoli; ne bomo gostili avtomatov za nezdrave jedi in pijače; stremeli bomo k zdravemu načinu prehranjevanja s čim več lokalno pridelane hrane; prizadevali si bomo pridelati lastna zelišča in nekatere vrtnine, pri čemer bodo otroci aktivno sodelovali, vrtnine pa bomo uporabljali tudi pri pripravi jedi za svoje učence; izvajali bomo ločeno zbiranje odpadkov (star papir, kartuše, baterije, organski odpadki …); izvajali bomo obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov; spremljali porabo energije in drugih naravnih virov (vode ...) ter iskali načine racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov; uporabljali bomo okolju prijazna čistilna sredstva.

V okviru omenjenega natečaja se bomo v tem šolskem letu vključili v dva projekta:

Eko beri, kjer bodo učenci V OPB spoznavali knjige z ekološko vsebino,

  • Zeleno pero, kjer bodo učenci od 6. do 9. r. sodelovali pri tekmovanju za priznanje Zeleno pero v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave.

Tudi v  preteklem šolskem letu smo, kljub epidemiji, kot ena redkih šol izpeljali vse potrebne dejavnosti in ponovno osvojili naziv Planetu zemlja prijazna šola. Naziva smo tokrat še posebno  veseli, a ta vedno prinaša tudi veliko odgovornosti. Vsi v šoli moramo na vsakem koraku skrbeti za odgovoren odnos do soljudi, narave in okolja.

Koordinatorica: Lučka Zupančič