Pomahajmo v svet

Projekt »Pomahajmo v svet – Say hello to the world« je mednarodni projekt, preko katerega se otroci v šolah med seboj povezujejo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in sporazumevajo v angleščini.

Namen projekta je, da učence preko različnih dejavnosti motiviramo in jih tako

navajamo na rahljanje stereotipov in predsodkov, spodbujamo strpnost do drugače mislečih, do tujcev. Učenci pridobivajo tudi neprecenljivo izkušnjo o uporabnosti tujega jezika v življenju.

Šola si bo pridobila naziv "Strpna šola" in s tem pokazala, da otroke učimo strpnosti in razumevanja drugačnosti v vseh oblikah.

Vodja projekta: Neža Božič