Šolska shema

shs1

Naša šola sodeluje v evropski » Šolski shemi, ki je je nadomestila nekdanji: Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka v mesecu avgustu 2017. To je sistem spodbujanja porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Projekt finančno podpirata Evropska unija in Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Šola, ki se vključi v Shemo šolskega sadja, je dolžna sodelovati z izvajalcem vrednotenja.

Pred začetkom izvajanja sheme šolskega sadja in zelenjave v šolskem letu 2016/2017, smo izdelali nov plakat z našimi  fotografijami.

Naša šola  letos zopet sodeluje v projektu: ŠOLSKA SHEMA in sicer  razdeljuje sadje in zelenjavo. Projekt je finančno podprt s strani Evropske unije in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe  sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah.

Po odobritvi vloge je šola je izdelala načrt izvedbe razdeljevanje sadje in zelenjave (od  1. - 9.r. v učilnicah, med odmorom), izdelala plakat, s katerim obvešča javnost, da je bila za Šolsko shemo dodeljena finančna pomoč Evropske unije. Plakat je na vidnem mestu, na steni pred jedilnico.

CILJI projekta 

  • ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave,
  • zagotoviti trajno povečanje sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov,
  • otrokom in mladostnikom v EU omogočiti enake možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave,
  • ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave, in zagotoviti trajno povečanje v prehrani otrok in mladostnikov;
  • v primeru izvajanja šolske sheme v Sloveniji je namen tudi krepitev položaja slovenskega kmeta

Pomen sadja in zelenjave v prehrani

  • ker vsebuje veliko vode, deluje na telo osvežujoče
  • ker vsebuje  vitamine in minerale, je pomembno za zdravje
  • zaradi vsebnosti prehrambnih vlaknin redčita energijsko gostoto hrane;
  • zvišuje hranilno vrednost obrokov
  • povečanje število obrokov

Radeče, oktober 2021                                      Vodja projekta šolske sheme: Marinka Oblak Železnik