Šolska shema

shs1

Naša šola sodeluje v evropski » Šolski shemi, ki je je nadomestila nekdanji: Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka v mesecu avgustu 2017. To je sistem spodbujanja porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Projekt finančno podpirata Evropska unija in Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Šola, ki se vključi v Shemo šolskega sadja, je dolžna sodelovati z izvajalcem vrednotenja.

Pred začetkom izvajanja sheme šolskega sadja in zelenjave v šolskem letu 2016/2017, smo izdelali nov plakat z našimi  fotografijami.

Cilji projekta:

  • ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave;
  • zagotoviti trajno povečanje sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov;
  • otrokom in mladostnikom v Evropski uniji omogočiti enake možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave;
  • v Sloveniji pa je v primeru izvajanja SŠS namen tudi krepitev položaja slovenskega kmeta.

Evropska komisija je ugotovila, da je Šolska shema eden od ukrepov, ki bo dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. Zato je v ta namen državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem.

Pomen sadja in zelenjave v prehrani:

  • ker sadje in zelenjava vsebujeta veliko vode, delujeta na telo osvežujoče;
  • ker vsebujeta veliko vitaminov in mineralov, sta pomembna za zdravje;
  • zaradi vsebnosti prehranskih vlaknin (celuloze, hemiceluloze, lignina, pektina in rastlinskih gum) redčita energijsko gostoto;
  • ker s sadjem in zelenjavo v telo vnašamo esencialne hranilne snovi in antioksidante, zvišujeta hranilno vrednost obrokov;
  • povečujeta število obrokov;
  • navajata učence na pogostejše uživanje sadja in zelenjave.

V šolskem letu 2019/2020 se bo učencem kot dodaten brezplačni obrok v šoli razdeljevalo različno sadje in zelenjava.

Vodja projekta ŠSH: Marinka Oblak Železnik