Simbioz@ med generacijami

Namen projekta Simbioza je povezovanje starejših in mladih po vsej Sloveniji v okviru različnih dejavnosti.

V letu 2021/2022 se bo izvajal tradicionalen projekt SIMBIOZA GIBA, v kolikor nam bodo razmere dopuščale, bomo izvedli izobraževalno akcijo Pametno s pametnim, ki bo povod za nadaljnjo akcijo Simbioza SKUPNOSTI, ki temelji na prostovoljstvu, medgeneracijskem sodelovanju in vseživljenjskem učenju.

Simbioza giba je vseslovenska akcija promoviranja aktivnega medgeneracijskega druženja in zdravega načina življenja, ki bo na naši šoli potekala celo šolsko leto s poudarkom v mesecu maju. Kot vsako leto bo tudi to namenjeno druženju z babicami in dedki s poudarkom na gibanju in medgeneracijskem druženju in sodelovanju. Med nas bodo marsikdaj vabljeni tudi mali in veliki iz vrtca, da jim bomo pokazali, kaj vse zmoremo skupaj.

Vseslovenska akcija spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja in učenja starejših preko izvedbe celoletnih delavnic uporabe pametnih mobilnih naprav, ob pomoči mlajših prostovoljcev, je akcija Pametno s pametnim, ki jo bomo izvajali v sodelovanju s Centrom za starejše Dobra energija ZD Radeče. Skozi celo šolsko leto se bomo družili na delavnicah in predavanjih, krajšali čas starejšim, se učili različnih modrosti od njih in jim dali uporabne napotke modernega časa.

Vodji projekta Simbioz@: Alenka Gros in Maja Trobiš

V šolskem letu 2021/2022 nadaljujemo s sodelovanjem v vseslovenski prostovoljski akciji SIMBIOZA GIBA. Potekala bo skozi celo šolsko leto kolikor nam bodo razmere to dopuščale. Učenke in učenci od 1. do 9. razreda bodo povabili svoje babice in dedke k uram športa, na katerih bodo v okviru svojih zmožnosti sodelovali, si pomagali in se družili.

Med nas so vabljeni tudi mali in veliki iz vrtca.

Želimo jim pokazati, kaj vse zmoremo skupaj, jih spoznati z novimi športi in malo drugačnimi gibalnimi dejavnostmi.

Cilj akcije je medgeneracijsko druženje, sodelovanje in seveda gibanje.

Vodja projekta Simbioz@ giba: Vijoleta Ernestl

 

BOŽIČ Z OKUSOM - VIDEORAZGLEDNICA SVIBNA