Simbioz@ med generacijami

Namen projekta Simbioza je povezovanje starejših in mladih po vsej Sloveniji v okviru različnih dejavnosti.

V letu 2021/2022 se bo izvajal tradicionalen projekt SIMBIOZA GIBA, v kolikor nam bodo razmere dopuščale, bomo izvedli izobraževalno akcijo Pametno s pametnim, ki bo povod za nadaljnjo akcijo Simbioza SKUPNOSTI, ki temelji na prostovoljstvu, medgeneracijskem sodelovanju in vseživljenjskem učenju.

Simbioza giba je vseslovenska akcija promoviranja aktivnega medgeneracijskega druženja in zdravega načina življenja, ki bo na naši šoli potekala celo šolsko leto s poudarkom v mesecu maju. Kot vsako leto bo tudi to namenjeno druženju z babicami in dedki s poudarkom na gibanju in medgeneracijskem druženju in sodelovanju. Med nas bodo marsikdaj vabljeni tudi mali in veliki iz vrtca, da jim bomo pokazali, kaj vse zmoremo skupaj.

Vseslovenska akcija spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja in učenja starejših preko izvedbe celoletnih delavnic uporabe pametnih mobilnih naprav, ob pomoči mlajših prostovoljcev, je akcija Pametno s pametnim, ki jo bomo izvajali v sodelovanju s Centrom za starejše Dobra energija ZD Radeče. Skozi celo šolsko leto se bomo družili na delavnicah in predavanjih, krajšali čas starejšim, se učili različnih modrosti od njih in jim dali uporabne napotke modernega časa.

Vodja projekta Simbioz@: Alenka Gros.

Vodja projekta Simbioz@ giba: Vijoleta Ernestl