Tutorstvo

Projekt »Tutorstvo« v letošnjem poteka že osmo leto. Učenci še vedno sledijo osnovnemu pomenu tutorstva, ki je medsebojna pomoč učenec – učencu oziroma tutor – tutorandu. Namenjena je učencem kot dodatna učna pomoč pri razumevanju in usvajanju učne snovi posameznih predmetov, pomoč pri reševanju nalog v delovnem zvezku ali na učnih listih, pomoč pri organiziranju učenja, pomoč pri urejanju zvezkov in ostalega gradiva, v zadnjem času pa tudi pri utrjevanju tehnike branja.

Na predmetni stopnji je v šolskem letu 2019/2020 svojim sošolcem pomagalo približno 40 tutorjev. Število tutorjev se vztrajno zmanjšuje, kar pa je pričakovano, saj so tudi generacije manjše. Tutorji ostajajo učenci, ki obvladajo snov, so pripravljeni pomagati drugim in imajo predvsem dovolj prostega časa. Vedno pogosteje se namreč dogaja, da najboljši učenci, kljub veliki želji pomagati, delujejo na različnih področjih, zato jim na koncu zmanjka časa. Na razredni stopnji se nadaljuje tutorstvo branja, pri katerem odlični bralci pomagajo pri utrjevanju tehnike branja svojim sošolcem oz. mlajšim učencem. Tutorjev branja je bilo letos nekoliko manj, so pa bili ti zato toliko bolj pridni. Vse pogosteje pa se tudi na razredni stopnji pojavlja, da učenci potrebujejo pomoč tudi pri nalogah oz. pri razumevanju snovi, kar pa je že čisto pravo tutorstvo. Prav ti učenci predstavljajo osnovno bazo odličnih bodočih tutorjev na predmetni stopnji. Tudi učenci tutorji namreč ob nudenju pomoči sociološko rastejo.

Ob koncu šolskega leta dobijo vsi tutorji pohvalo, na koncu devetega razreda pa tudi priznanje za večletno sodelovanje v projektu.

Odzivi na projekt so s strani učencev, učiteljev in staršev vsako leto znova zelo pozitivni in prepričana sem, da bo, ob tako veliki pripravljenosti pomagati, tako tudi v prihodnje. Letos želim zapisati afriški pregovor o življenju: "Če hočeš hiteti, pojdi sam. Če hočeš priti daleč, pojdi v skupini."

Vsem učencem želim, da bi v življenju srečevali ljudi, s katerimi bodo lahko hodili v skupini in uresničili svoje cilje. Hitrost je pri tem postranskega pomena. Učencem želim, da opazujejo svet okrog sebe in delajo dobro zase in vse okoli sebe. Ob morebitnem padcu pa jim želim, da bi jim nekdo ponudil toplo dlan, ki bo pomagala vstati in oditi naprej.

V novem šolskem letu gremo s tutorji ponovno v nove zmage in velike uspehe ob premaganih težavah. Skupaj smo namreč srečnejši in močnejši in zmoremo vse in še več.

Vodja projekta: Andreja Mitič Štirn