Zdrava šola

V projektu Zdrava šola sodelujemo od oktobra 2008. Ta projekt povezuje šole v Sloveniji v mrežo zdravih šol. Vodilo zdrave šole je 12 temeljnih ciljev, za katere smo se zavezali, da jim bomo sledili in jih kot zdrava šola uresničevali ter sledili ciljem Evropske mreže zdravih šol. Trudimo se, da je zdrava šola način življenja in dela na naši šoli.

Cilji Evropske mreže zdravih šol:

 1. Aktivna podpora pozitivne samopodobe vseh učencev s tem, da pokažemo, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrb za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Socialni cilji šole postanejo jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence spodbujati k različnim dejavnostim tako, da se oblikujejo raznovrstne pobude.
 5. Izkoristiti vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeti za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeti za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno podpirati zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevati dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevati komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovati s specializiranimi službami v skupnosti, ki lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostaviti poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Načrt dela za šolsko leto 2020/2021

V projektu Zdrava šola sodelujemo dvanajst let. Projekt povezuje šole v Sloveniji v mrežo zdravih šol. Vsi zaposleni se trudimo, da je zdrava šola način življenja in dela na naši šoli. Inštitut za varovanje zdravja v Ljubljani določi rdečo nit projekta. V šolskem letu 2020/2021 bo vodilna rdeča nit zdrave šole Čas za zdravje, je čas za nas. Na razrednih urah in na dnevih dejavnosti spodbujamo zdrav način življenja z veliko gibanja in zdravo, raznoliko ter lokalno pridelano hrano. Na oddelčnih skupnostih s socialnimi igrami krepimo pozitivno samopodobo učencev, kakovostne medosebne odnose in strpnost. Z vrstniško mediacijo, ki je dobro zaživela, učinkoviteje rešujemo konflikte, ki se na šoli porajajo med učenci, v šolski prostor vnaša dialog in zmanjšuje nasilje. Trudimo se tudi na področju medsebojnega sodelovanja in pomoči med učenci (tutorstvo). Sodelovanje z osebjem ZD Radeče je omogočilo, da smo izvedli dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog učencev v okviru naravoslovnih dni in pri urah pouka. Učenci od 2. do 5. razreda so sodelovali v akciji »Tekmujmo za čiste zobe ob zdravi prehrani«.  Trudimo se za varno in zdravju naklonjeno šolsko okolje, spodbujamo zdrav način preživljanja prostega časa učiteljev in učencev. V preteklem šolskem letu smo ob izbruhu epidemije covida 19 veliko časa namenili pravilnem umivanju rok in higieni kašlja.

Vodja projekta: Marija Glavan.

Skupaj proti nasilju

zloženka Skupaj proti nasilju