Karierna orientacija

Karierna orientacija v osnovni šoli temelji na spodbujanju in podpori celostnega osebnostnega (kognitivnega, emocionalnega, vrednostnega) in socialnega razvoja učenca, ki mu, v skladu z njegovimi razvojnimi značilnostmi, zmožnostmi, interesi in cilji, omogoča ozaveščeno, avtonomno in odgovorno izbiro poklicne in izobraževalne poti oz. osebne kariere.

Temeljni cilj dejavnosti karierne orientacije je samostojno in odgovorno načrtovanje in vodenje kariere. Osnovna vsebinska področja karierne orientacije zajemajo: razvijanje osebnostnih, socialnih značilnosti učencev, razvijanje pozitivne samopodobe, samozaupanja, prepoznavanje lastnih močnih in šibkih področij, spoznavanje obstoječih in perspektivnih poklicev in delovnih okolij, razvijanje zmožnosti za samostojno raziskovanje možnih izobraževalnih in poklicnih poti. Dejavnosti karierne orientacije obsegajo: informiranje, ugotavljanje lastnosti posameznika, učenje veščin za načrtovanje in vodenje kariere, karierno svetovanje.

V devetem razredu skozi celo šolsko leto potekajo dejavnosti, ki pomagajo učencem pri načrtovanju kariere:

  • tehniški dan: predstavitev okoliških srednjih šol. Učenci na ta način spoznajo programe v različnih okoliških srednjih šolah. Ker se bodo srednje šole predstavile v obliki delavnic, se lahko učenci preizkusijo v različnih praktičnih dejavnostih,
  • obisk na ŠC CELJE – DAN ODPRTIH VRAT udeležili delavnic, ki nam jih bodo pripravili srednješolci in   njihovi mentorji,
  • seznanitev z rokovnikom za vpis,
  • roditeljski sestanek,
  • individualno svetovanje,
  • izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti,
  • januarja bomo skupaj pregledali Razpis za vpis,
  • 12. in 13. februarja se vsi učenci 9. razreda se udeležijo informativnega dneva,
  • marca skupaj izpolnimo Prijave za vpis.

Ob koncu šolskega leta učenci prejmejo še informacije za pridobitev štipendije.