Subvencije

Subvencija je namenjena učencem, katerih starši zaradi socialno-ekonomskega položaja ne zmorejo plačati prispevka za šolo v naravi oz. kakšne druge organizirane dejavnosti. Sredstva, ki jih šola nameni za učence, so iz šolskega sklada in občinskega proračuna.

Za subvencijo za šolo v naravi zaprosite starši tako, da izpolnite vlogo, ki jo dobite v šolski svetovalni službi.