Program dela z nadarjenimi učenci

Nadarjeni učenci bodo imeli možnost nadgraditi svoje znanje in uresničevati interese na družboslovnem, matematično-naravoslovnem, likovnem, literarnem področju in področju tujih jezikov. Vključili se bodo lahko v debatni klub in si širili znanje ter se naučili kritično razmišljati.

Spodbujamo in razvijamo tutorstvo, kjer nadarjeni učenci nudijo učno pomoč drugim učencem, jim svetujejo, pomagajo pri reševanju težav in tako krepijo med vrstniške vezi. Delo z nadarjenimi bomo obogatili tudi s strokovno ekskurzijo.

Nadarjene učence spodbujamo k:

- sodelovanju na tekmovanjih,

- sodelovanju na natečajih in v raziskovalnih nalogah,

- vključevanju v debatni krožek in pripravi na debatna tekmovanja,

- vključevanju v projekt eTwinning, Turizmu pomaga lastna glava,

- medgeneracijskemu projektu Simbioza,

- pripravi in izvedbi učnih ur za sošolce in mlajše učence pod nadzorom učitelja-mentorja.

Mentorji za delo z nadarjenimi učenci so:

Nevenka Tratar, Igor Turičnik, Andreja Mitič Štirn, Alenka Gros in Neža Božič.