Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo standarde znanja in želijo svoje znanje nadgraditi.

Učencem, ki poleg rednega pouka, potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in učno pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk