Aktualna obvestila

AKTUALNA OBVESTILA

Spoštovani starši in učenci,

 

že nekaj let dobro sodelujemo in v jedilnike vnašamo različne zdrave jedi. Z zdravo prehrano nadaljujemo tudi v prihodnjem šolskem letu, kar so tudi cilji Zdrave šole.

Vaše mnenje nam je pomagalo pri nadaljnjem načrtovanju šolskih obrokov, zato se vam zahvaljujemo za vaša mnenjaprosimo, da tudi letos izpolnite kratko anketo. 

- analiza ankete starši

- analiza ankete učenci

 

Hvala vsem,

vodja šolske prehrane Marinka Oblak Železnik

Publikaciji za šolsko leto 2020-21

  

Spoštovani,

Na osnovi Uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom št. 1169/2011 in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/14) JZ Osnovna šola Marjana Nemca Radeče obvešča javnost o zagotavljanju varnosti živil, ki se uporabljajo v vrtcu in šoli.

Več ...

Obvestilo učencem 9. razreda in njihovim staršem o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) – redni rok

V šolskem letu 2020/2021 bo redni rok NPZ:

 • v torek, 4. maja 2021, iz slovenščine,
 • v četrtek, 6. maja 2021, iz matematike,
 • v ponedeljek, 10. maja 2021, iz športa.

Navodila:

 1. Preverjanje se prične vsak dan ob 7.30 in traja 60 minut.
 2. Učenci pridete v šolo ob običajnem času.
 3. Skupine so oblikovane glede na razred po priporočilu NIJZ.
 4. Učenci, ki so v karanteni, lahko pišejo NPZ po povratku v šolo.
 5. Pri preverjanju smete uporabljati le dovoljene pripomočke. Z njimi so vas seznanili učitelji predmetov, pri katerih se bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja.
 6. Po končanem preverjanju imate redni pouk po urniku.
 7. Učenci in starši boste imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse od 1. do 3. junija 2021. Dostopali boste lahko s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.
 8. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://jzosmn.radece.si/o-soli/npz in https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ .
 9. Dosežki na NPZ se ne bodo upoštevali pri vpisu v srednje šole za šolsko leto 2020-2021.

Želimo vam uspešno reševanje.