OPB

Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela z učenci 1. razreda. Zajema zajtrk (po naročilu), počitek, sprostitveno dejavnost in pripravo na pouk.

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V tem času učenci pojedo kosilo in popoldansko malico, odvijajo se sprostitvene in usmerjene dejavnosti, učenci se samostojno učijo – opravijo del domače naloge.

Podaljšano bivanje se prične po končanem pouku, ob 11.55 (po 4. šolski uri oz. glede na urnik) in traja do 16.05.

Več o odhodih domov kliknite podaj.

Podaljšano bivanje je zgrajeno iz spodaj opisanih dejavnosti:

  • sprostitvena dejavnost - namenjena je počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči (prosto risanje, barvanje, počitek, igranje po izbiri ...).
  • samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti (npr. učenje učenja, grafomotorika, iskanje podatkov, branje knjig).
  • ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti (izdelovanje izdelkov, petje, ples, različna športne aktivnosti ...).

Glavni cilji podaljšanega bivanja v šolskem letu 2021/2022 so:

  • varnost in dobro počutje otrok,
  • vsakodnevno gibanje na prostem (šolsko igrišče, stadion, šolska telovadnica),
  • kultura prehranjevanja,
  • spodbujanje bralne pismenosti (branje učiteljev, samostojno branje, obiski šolske knjižnice),
  • skrb za okolje (ločevanje odpadkov, čiščenje okolice šole, varčevanje z vodo in papirnatimi brisačkami, skrb za ptice pozimi).