OPB

Podaljšano bivanje (v nadaljevanju OPB) je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena predvsem otrokom na razredni stopnji. Na naši šoli se prične po končanem pouku, ob 11.55 (po 4. šolski uri oz. glede na urnik) in traja do 16.05.

V nujnih primerih, ko ne morete po otroka do te ure, pokličite v tajništvo šole ali na številki OPB: 070 333 660 ali 070 809 070

V tem času se odvijajo usmerjene in sprostitvene dejavnosti, učenci pojedo kosilo in popoldansko malico, se samostojno učijo ter obiskujejo interesne dejavnosti.

Podaljšano bivanje je zgrajeno iz spodaj opisanih dejavnosti:

  • sprostitvena dejavnost - namenjena je počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči (prosto risanje, barvanje, počitek, igranje po izbiri ...).
  • samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti (npr. učenje učenja, grafomotorika, iskanje podatkov, branje knjig).
  • ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti (izdelovanje izdelkov, petje, ples, različna športne aktivnosti ...).

V tem času učenci tudi pojedo kosilo in popoldansko malico.

Več informacij

najdete tukaj.