opb-info

Pomembne informacije o našem delu

Po strokovni presoji smo pred leti v OPB sprejeli sklep o začasnem fleksibilnem prehoda učencev med oddelki (izvedba delavnic, združevanje oddelkov, strokovna presoja učitelja).

Začasen fleksibilen prehod med oddelki podaljšanega bivanja

V oddelkih podaljšanega bivanja centralne šole JZ OŠ Marjana Nemca Radeče (OPB 1a, OPB 1b, OPB 2, OPB 3, OPB 4, OPB 5) je možen začasen fleksibilen prehod učencev iz oddelka v oddelek skozi celo šolsko leto v naslednjih primerih:

  • posebnosti pri organizaciji dela (tabela 1),
  • izvajanje dejavnosti po interesih učencev,
  • učenec v oddelku, v katerega je vpisan, ovira vzgojno-izobraževalni proces in je začasno v drugem oddelku, kjer opravlja svoje obveznosti.

Odhodi iz OPB

V primeru, da bo otrok odšel iz podaljšanega bivanja prej, kot ste zapisali na prijavnem listu, mu to obvezno napišite v beležko ali na list za vsak dan posebej (npr. obisk zobozdravnika itd.) Prav tako želimo, da nas obveščate o spremembah urnika dejavnosti izven šole (glasbena šola ...).

Za morebitne nejasnosti lahko učitelja pokličete v šolo. Za nujne zadeve vas bomo poklicali na telefonsko številko, ki ste nam jo zaupali na začetku šolskega leta.

Nikakor ne bomo puščali učencev na dejavnosti, če smo učitelji o spremembi časa izvajanja dejavnosti obveščeni le ustno preko učencev.

Varnost

Posebej bi poudarili varnost. Prosili bi, da učence večkrat med letom opozorite na varnost v prometu. Učenci naj se držijo ure odhajanja na prevoze in na dejavnosti. Na avtobusnem postajališču so lahko le 5 min pred odhodom avtobusa ali kombija.

Zdravila

Učitelj v podaljšanem bivanju oz. razredničarka ne sme dajati učencem nobenih zdravil. Prosili bi, da zagotovite, da otrok vzame zdravila, ki jih jemlje, v takem časovnem okviru, da je doma pod vašim nadzorom.

Opravljanje domačih nalog

Po učnem načrtu je v OPB domačim nalogam namenjeno 50 minut. V kolikor je otrok med opravljanjem domačih nalog odsoten oz. le-te ne dokonča, jo mora napisati doma. Naloga učitelja podaljšanega bivanja je, da zagotovi čas tihega dela, ko pišemo domače naloge in učence tiho usmerja in jim pomaga. Učitelj OPB ne pregleduje celotne pravilnosti domače naloge vsem učencem. To storijo starši oziroma učitelj, ki je domačo nalogo dal.

Prinašanje lastnih igrač in ostalih predmetov

Zaradi zelo slabih izkušenj iz prejšnjih let smo se v letošnjem letu odločili, da v oddelke podaljšanega bivanja NI DOVOLJENO dnevno prinašati igrač in ostalih predmetov od doma (igrače Lego, različne karte, albumi z nalepkami, frnikule, tenis žogice ...), ker učitelj ne more nadzirati izmenjave ali igre s temi igračami.

Vsak učitelj se bo s svojimi učenci dogovoril KATERI DAN in KATERE igrače lahko prinesejo in uporabljajo v času OPB.

Pogovorne ure

Redne pogovorne ure so v OPB istočasno kot v matičnih razredih, individualne pogovorne ure so možne po predhodni najavi.

Vzgojno-izobraževalno delo v OPB bo poteklo po prednostnih nalogah šole in po planu ŠSA OPB.