Pogovorne ure

Sodelovanje staršev s šolo, spremljanje otrokovega napredka in pristen stik staršev in šole ima velik pomen za učno-vzgojni napredek vsakega učenca. Prosimo, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke, pogovorne ure in se udeležujete drugih oblik sodelovanja med šolo in starši.

Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja vas bomo pisno obvestili o učnem uspehu učenca.

Skupne pogovorne ure za razredno in predmetno stopnjo bodo tretji četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00. Pogovorne ure potekajo v matičnih učilnicah oziroma glede na priporočila NIJZ na daljavo (telefonski pogovor, e-pošta, eAsistent, MS Teams). Individualne pogovorne ure ravnateljice so vsak ponedeljek od 8. do 9. ure po predhodni najavi.

Mesečne pogovorne ure

Datum

leto 2020:

15. 10. 2020

 

19 11. 2020

 

17. 12. 2020

leto 2021:

21. 1. 2021

 

11. 3. 2021

 

15. 4. 2021

 

20. 5. 2021

Za starše so 3-krat letno organizirani tudi roditeljski sestanki.

Individualne pogovorne ure za šolsko leto 2020/2021 potekajo v dopoldanskem času po razporedu in predhodni najavi.