Prevozi

Za učence, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km, je organiziran brezplačni prevoz, za ostale le, če je njihovo prebivališče v smeri Obrežja, Hotemeža in Njivic.

Prevoz je organiziran s kombiji in avtobusi. Kombiji vozijo iz smeri: Jelovo, Goreljce, Loka, Račica, Radež, Močilno, Rudna vas, Zagrad, Jagnjenica. Avtobusi pa vozijo iz smeri: Prapretno in Sopota–Svibno.

Vozni red je posodobljen. Vozači voznih kart ne dobijo, saj ima šofer vse sezname. Starejši učenci naj se vozijo s prvim avtobusom, da bo na drugem avtobusu prosto za mlajše.

Vozni red avtobusa, 1. 9. 2021

Vozni red kombija, 1. 3. 2022

Za učence vozače je organizirano jutranje in popoldansko varstvo ter varstvo čakajočih učencev v jedilnici šole.
Vstopna in izstopna postaja za kombije in avtobuse je na parkirišču za športno dvorano.

VARNA POT

Z varno potjo so učenci seznanjeni prvi šolski dan.

Zakon o varstvu v cestnem prometu nalaga odgovornost za varnost otrok v prometu staršem.

NAČRT ŠOLSKIH POTI

VARNOSTNI NAČRT

Pred šolo je območje umirjenega prometa in intervencijska pot.

Zato vas, spoštovani starši, prosimo, da to upoštevate zaradi varnosti vaših in naših otrok in da ne parkirate svojih avtomobilov pri zapornici pred vhodom v šolo.

Pot mora biti prosta zaradi dostave hrane in materiala, šolskih prevozov in ostalih dejavnosti v šoli. Opozarjamo vas, da je pot pred vhodom v šolo tudi intervencijska pot, na kateri je parkiranje prepovedano in kaznivo.

V sodelovanju z ustanoviteljico, Občino Radeče, bomo zaradi zagotavljanja prometne varnosti poostrili nadzor, v katerega bodo vključeni tudi medobčinski redarji.

V skrbi za zdravje vaših in naših otrok vas naprošamo, da otroci v šolo prihajajo peš po varni šolski poti.