Šolski sklad

V skladu s 145. členom ZOFVI je šola 30. 9. 2008 ustanovila šolski sklad, katerega namen je: pomoč socialno šibkim učencem, raziskovalna dejavnost na šoli, pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih in financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize, sodelovanje v projektih …), da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu učencev, nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema), zviševanje standarda pouka in podobno.

V skladu se lahko zbirajo sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

V letih 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 smo organizirali avkcijo likovnih izdelkov, leta 2019 in 2021 pa Pomladni bazar.

Sklad upravlja upravni odbor.

 

Pravila

Pravila šolskega sklada JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

Poročila, obvestila, zapisniki

Poročilo ŠS za leto 2021

Zapisnik 2. seje UO jan. 2020

Poročilo ŠS za leto 2018/2019

Zapisnik konstituitivne seje, dec. 2018

Zapisnik 1. konstitutivne seje; priloga

Zapisnik 1. seje UO ŠS Radeče

Zapisnik 2. seje UO ŠS

Zapisnik 3. seje UO ŠS in Poročilo o delu ŠS za leto 2016/2017

Poročilo ŠS za leto 2017/2018