Zapisniki in obvestila - arhiv

Obvestilo z dne 23. 6. 2014

Članice UO ŠS smo na 16. dopisni seji, ki je potekala dne 19.6. in 20.6.2014, sklenile, da s sredstvi Šolskega sklada pomagamo otrokom iz socialno šibkega okolja pri nakupu delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto; znesek subvencije je 509,76 EUR. 

Obvestilo z dne 19. 6. 2014

Upravni odbor Šolskega sklada je na 15. dopisni seji, ki je potekala dne 13.6. in 16.6.2014, sklenil, da s sredstvi Šolskega sklada pomagamo dvema učencema naše šole in jima omogočimo, da se pridružita svojim sošolcem na  ekskurziji v Gardaland, ki se je bodo udeležili devetošolci v mesecu septembru. Prispevek ŠS znaša 75 EUR.

Obvestilo z dne 28. 5. 2014
Članice UO ŠS smo na 14. dopisni seji, ki je potekala dne 23.5. in 26.5.2014, sklenile, da s sredstvi Šolskega sklada pomagamo učencema naše šole, in sicer s sofinanciranjem šolske prehrane v višini 125,29 EUR ter s plačilom stroškov strokovne ekskurzije v Zadar v višini 24 EUR.

Obvestilo z dne 21. 5. 2014

UO ŠS je na 13. dopisni seji, ki je potekala od 15.5. do 16.5.2014, odobril sredstva iz Šolskega sklada, in sicer dodatna finančna sredstva za sofinanciranje ekskurzije v Zadar v višini 20 EUR (še za dva učenca) in za plačilo prevoznih stroškov nagradnega izleta na Radio 1 v višini 256 EUR (za 18 učencev naše šole).

Obvestilo z dne 7. 5. 2014

Upravni odbor ŠS je na 12. dopisni seji, ki je potekala od 28.4. do 30.4.2014, sklenil, da se odobrijo sredstva iz Šolskega sklada za subvencioniranje dela stroškov za strokovno ekskurzijo učencev naše šole v Zadar, in sicer v višini 600 EUR oz. 10 EUR na posameznega učenca.

Obvestilo z dne 20. 1. 2014

Upravni odbor ŠS je na 11. dopisni seji, ki je potekala od 16. 1. do 17. 1. 2014, sklenil, da se iz Šolskega sklada odobrijo sredstva za subvencioniranje prehrane učencem naše šole v višini 127,68 EUR.

Obvestilo z dne 7. 1. 2014

Upravni odbor ŠS je na 10. dopisni seji, ki je potekala od 2. 1. do 3. 1. 2014, sklenil, da se iz Šolskega sklada odobrijo sredstva za subvencioniranje šole v naravi učencem 4. razredov, ki bo potekala od 3. 2. 2014 do 8. 2. 2014 v CŠOD ŠTRK PTUJ ter učencem 6. razredov, ki se bodo udeležili šole v naravi od 10. 2. do 14. 2. 2014 v CŠOD VOJSKO, v višini 550 EUR.

Obvestilo z dne 8. 11. 2013

Upravni odbor ŠS je na 9. dopisni seji, ki je potekala od 4. 11. 2013 do 6. 11. 2013, sklenil, da se iz Šolskega sklada odobrijo sredstva za subvencioniranje šole v naravi učencem 4., 5., 6. in 7. razredov, v višini 725 EUR.

Obvestilo z dne 11. 10. 2013

Upravni odbor ŠS je na 8. dopisni seji, ki je potekala od 8. 10. 2013 do 9. 10. 2013, sklenil, da se iz Šolskega sklada odobrijo sredstva za plačilo prehrane učencu naše šole v višini 158,28 EUR in sofinancira stroške plavalnega tečaja v višini 252 EUR za tretješolce ter v višini 75 EUR za petošolce.

Zapisnik 3. seje upravnega odbora šolskega sklada z dne 23. 9. 2013

Zapisnik 1. seje upravnega odbora šolskega sklada z dne 21. 1. 2013

Obvestilo z dne 27. 6. 2013

UO ŠS je na 7. dopisni seji, ki je potekala od 17. 6. 2013 do 18. 6. 2013, sklenil, da pomaga otrokom iz socialno šibkih družin pri nakupu delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto in v ta namen odobril sredstva iz Šolskega sklada v višini približno 1970 EUR.

Obvestilo z dne 11. 6. 2013

UO ŠS je na 6. dopisni seji, ki je potekala od 3. 6. 2013 do 5. 6. 2013, obravnaval vlogi šolske svetovalne službe in sklenil, da se iz sredstev Šolskega sklada odobri pomoč pri plačilu šole v naravi v višini 18,50 EUR ter pomoč učencu naše šole v višini 150 EUR.

Obvestilo z dne 23. 5. 2013

UO ŠS je na 5. dopisni seji, ki je potekala od 20. 5. 2013 do 21. 5. 2013, sklenil, da se iz Šolskega sklada odobrijo sredstva za subvencioniranje prehrane v višini 81,60 EUR ter, da se učencem izbirnega predmeta šolsko novinarstvo krijejo stroški avtobusnega prevoza do Ljubljane v višini 210 EUR, kjer si bodo v Časopisni hiši Delo ogledali delo pravih novinarjev.

Obvestilo z dne 15. 5. 2013

UO ŠS je na svoji 4. dopisni seji, ki je potekala od 10. 5. 2013 do 14. 5. 2013, na podlagi vloge socialne službe JZ OŠ MN Radeče, odobril sredstva iz Šolskega sklada za namen subvencioniranja kosila v višini 15,36 EUR.

Obvestilo z dne 8. 5. 2013

Z velikim veseljem vas obveščamo, da smo s projektom "V srcu povezani" z avkcijo slik zbrali 1.005,00 EUR, s prodanimi vstopnicami za dobrodelni koncert 3.014,00 EUR in s prostovoljnimi prispevki 275,18 EUR, skupaj 4.294,18 EUR sredstev za Šolski sklad. Vsem povezanim v srcu, ki ste otrokom podali roko, ISKRENA HVALA! Upravni odbor Šolskega sklada

Obvestilo z dne 4. 4. 2013

"UO ŠS je na svoji 3. dopisni seji 4. 4. 2013, na podlagi vloge socialne službe JZ OŠ MN Radeče, sprejel sklep, da se iz Šolskega sklada odobri sredstva za subvencijo šole v naravi za 4. razred, v višini 20,00 EUR."

Obvestilo z dne 20. 3. 2013

"UO ŠS je na svoji 2. dopisni seji 20. 3. 2013, na podlagi vloge socialne službe JZ OŠ MN Radeče, sprejel sklep, da se iz Šolskega sklada odobri sredstva za subvencijo šole v naravi, ki bo za četrtošolce potekala v CŠOD Štrk na Ptuju v času od 6. 5. 2013 do 10. 5. 2013, v višini 410 EUR. Prav tako je UO ŠS odobril sredstva za subvencioniranje prehrane v višini 44,80 EUR. Učenkam in učencem četrtih razredov želimo prijetno bivanje in veselo druženje v šoli v naravi."

Obvestilo z dne 7. 3. 2013

"UO ŠS je na svoji 1. dopisni seji 7. 3. 2013 sklenil, da starši lahko svoj prostovoljni prispevek v Šolski sklad nakažejo direktno na TRR JZ OŠ M. Nemca: 01299-6030676707, sklic: 291-10 (za šolski sklad)."

Obvestilo z dne 8. 10. 2012

"Člani UO ŠS smo na seji 8. 10. 2012. sprejeli sklep, da UO ŠS subvencionira smučarsko šolo v naravi v domu CŠOD Peca od 14. 1. do 18. 1. 2012 za 6. razrede v višini 450 EUR na podlagi vloge šolske svetovalne službe. Sklep se objavi na spletni strani UOŠS."

"Člani UO ŠS smo na seji 8. 10. 2012. sprejeli sklep, da UO ŠS krije stroške za voden ogled Ptuja v okviru šole v naravi za 5. razrede v skupnem znesku 70 EUR oziroma v višini 2 EUR na učenca."

"Vloga razrednikov 8. a in 8. b za financiranje zaključnega izleta za september 2012 se začasno odloži v kasnejšo obravnavo zaradi poteka mandata UO ŠS in zaradi pomanjkanja sredstev na računu ŠS."

Obvestilo z dne 28. 9. 2012

"UO ŠS je na svoji korespondenčni seji dne 28. 9. 2012 obravnaval vlogo devetošolcev in sklenil, da bo sofinanciral plesne vaje za Valeto devetošolcem v skupnem znesku 380,00 EUR, oziroma 10,00 EUR na učenca(ko)."Obvestilo z dne 12. 6. 2012

"UO ŠS je na svoji korepondenčni seji 12. 6. 2012 sklenil, da bo rezerviral namenska sredstva za nakup delovnih zvezkov in zvezkov v skupnem znesku 1500,00 EUR za solidarno pomoč učencem in učenkam iz socialno šibkih družin."

Obvestilo z dne 17. 5. 2012

"UO ŠS je na svoji korespondenčni seji dne 17. 5. 2012 sklenil, da subvencionira zaključni izlet za 6 učencev in učenk iz 9. razreda v skupnem znesku 194,00 EUR. Vsem devetošolcem želimo veliko adrenalinskih užitkov na zaključnem izletu v Gardaland."

Obvestilo z dne 24. 4. 2012

"UO ŠS je na svoji korspondenčni seji dne 24. 4. 2012 obravnaval vlogo staršev 3. razredov in sklenil, da bo suvencioniral stroške delavnice na kmetiji in lončarske delavnice v okviru šole v naravi v letu 2011/2012 za 34 učencev in učenk 3. razredov(32 + 2 iz podružnične šole Svibno) in sicer 4,00 EUR na osebo, oziroma skupaj 136,00 EUR.

Vsem učencem in učenkam tretjih razredov želimo prijetno druženje v šoli v naravi."

Obvestilo z dne 23. 3. 2012

UO ŠS je na svoji korespondenčni seji dne, 23. 3. 2012 sklenil, da bo subvencioniral stroške šole v naravi v »Domu Fara« Kastel, od 18. 6. do 22. 6. 2012 in sicer na podlagi vloge socialne službe JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, 10 učencem iz 3. razredov v skupnem znesku 385,00 EUR.

Učencem in učenkam želimo prijetno bivanje in veselo druženje v šoli v naravi.

Obvestilo z dne 10. 2. 2012

UO ŠS je na svoji korespondenčni seji dne 10. 2. 2012 na podlagi vloge socialne službe JZ OŠ MN Radeče sprejel sklep, da se se iz Šolskega sklada subvencionira 41 % stroškov za šolo v naravi, ki bo potekala od 5. 3.-9. 3. 2012 v CŠOD v Domu Planica kot pomoč socialno šibkim učencem pri udeležbi na ekskurzijah, v šolah v naravi, taborih in sicer za 6 učencev in učenk iz socialno ogroženih družin v skupnem znesku 406,00 EUR. Sklep se objavi na spletni strani OŠ MN Radeče.

Vsem učencem in učenkam 6.a in 6.b. v imenu UO ŠS želim prijetno bivanje in druženje v šoli v naravi.

Obvestilo z dne 13. 1. 2012

UO ŠS je na podlagi prošnje predstavnikov staršev 4. a in 4. b-razreda na korespondenčni seji dne 12. 1. 2012 soglasno sklenil, da učencem in učenkam 4. a in 4. b-razreda iz sredstev šolskega sklada pokrije strošek vstopnine za ogled gradu na Ptuju v skupnem znesku 108,00 EUR v okviru šole v naravi v Spuhlji pri Ptuju.

Obvestilo z dne 1. 12. 2011

"UO ŠS je na svoji korespondenčni seji dne 1. 12. 2011 sklenil, da iz sredstev ŠS prispeva 150,00 EUR za plačilo prehrane socialno ogroženim, ker je njihova prioritena naloga v letu 2011/2012 pomagati učencem in učenkam iz socialno ogroženih družin!"

Obvestilo z dne 4. 11. 2011

Odgovor na prošnjo z dne 4. 11. 2011, predstavnika 2. razredov

Poročilo o delu ŠS za leto 2010/11 in Program dela ŠS za leto 2011/12

Poročilo o delu ŠS za 2010/11 in Program dela ŠS za 2011/12

Upravni odbor Šolskega sklada je 23. 6. 2011 sprejel sklep, da se namenijo sredstva iz šolskega sklada v višini 1.400,00 EUR za 15 učencev iz socialno ogroženih družin sicer namensko za pokritje stroškov za nakup delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/2012.

Zapisnik 1. konstitutivne seje UO ŠS z dne 3. 12. 2012

Zapisnik sestanka upravnega odbora Šolskega sklada z dne 8. 10. 2012

Sklep 1:

"Člani UO ŠS smo na seji 8. 10. 2012. sprejeli sklep, da UO ŠS subvencionira smučarsko šolo v naravi v domu CŠOD Peca od 14. 1. do 18. 1. 2012 za 6. razrede v višini 450 EUR na podlagi vloge šolske svetovalne službe. Sklep se objavi na spletni strani UOŠS."

Sklep 2:

"Člani UO ŠS smo na seji 8. 10. 2012. sprejeli sklep, da UO ŠS krije stroške za voden ogled Ptuja v okviru šole v naravi za 5. razrede v skupnem znesku 70 EUR oziroma v višini 2 EUR na učenca."

Sklep 3:

"Vloga razrednikov 8. a in 8. b za financiranje zaključnega izleta za september 2012 se začasno odloži v kasnejšo obravnavo zaradi poteka mandata UO ŠS in zaradi pomanjkanja sredstev na računu ŠS."

Zapisnik 2. sestanka upravnega odbora Šolskega sklada
Sklep 1. korespondenčne seje UO ŠS

Upravni odbor Šolskega sklada je na podlagi prejete prošnje razredničark 3. a in 3. b-razreda dne 8. 11. 2010 na korespondenčni seji, ki je potekala od 9. 11. - 10. 11. 2010 sprejel sklep, da se iz Šolskega sklada nameni otrokom 3. a in 3. b-razreda 248,00 EUR za pokrivanje stroškov za dodaten plavalni dan, 29. 11. 2010.

Zapisnik 1. konstitutivne seje UO ŠS z dne, 8. 11. 2010

Sklep 2. korespondenčne seje UO ŠS

UO ŠS je na podlagi prejete prošnje razredničark 9. a in 9. b razreda glede sofinanciranja plesnega tečaja za maturantski ples sklenil, da bo financiral plesni tečaj za 4 osnovnošolce v skupnem znesku 180,00 EUR.
O sklepu UO ŠS se obvesti starše teh otrok.