Šolski zvonec

RAZREDNA STOPNJA
1. ura 8.20-9.05 odmor za malico (20 minut)
2. ura 9.25-10.10  
3. ura 10.15-11.00  
4. ura 11.05-11.50  
5. ura 11.55-12.40 Začnemo z OPB-jem
6. ura 12.45-13.30  
7. ura 13.35-14.20  
8. ura 14.25-15.10  
9. ura 15.15-16.00  

 

PREDMETNA STOPNJA
0.ura 7.30-8.15  
1. ura 8.20-9.05  
2. ura 9.10-9.55 odmor za malico (20 minut)
3. ura 10.15-11.00  
4. ura 11.05-11.50  
5. ura 11.55-12.40  
6. ura 12.45-13.30 odmor za kosilo (20 minut)
7. ura 13.50-14.35