Tekmovanja PŠ

LOGIKA

Septembra je organizirano tekmovanje iz znanja logike, logičnega mišljenja in lingvistike za učence 4. razreda. Tekmovanje pripravljamo, da bi otroke in mladino spodbujali k raziskovanju ter učili logičnega razmišljanja in odločanja, kar postaja ena najbolj pomembnih sposobnosti in veščin sodobnega človeka na vseh področjih dela in življenja.

KENGURU

V skladu z mednarodnim dogovorom poteka tekmovanje Mednarodni matematični kenguru vsako leto tretji četrtek v marcu. To tekmovanje je postalo najbolj množično preskušanje znanja matematike, zaradi igrivo in zabavno zastavljenih matematičnih problemov pa zagotovo sodi tudi med najbolj priljubljena. Naloge reševalca spodbujajo k razvijanju logičnega mišljenja in ga učijo novih strategij reševanja.

CANKARJEVO TEKMOVANJE

Organizira ga Zavod RS za šolstvo. Šolskega tekmovanja se lahko udeležijo učenci od 2. do 9. razreda. Učence seznanimo z izbranimi besedili za tekoče šolsko leto in jih spodbujamo k samostojnemu in poglobljenemu branju leposlovja.

Tekmovanje bo potekalo 17. 11. 2020. Izbrano besedilo za učence 4. razreda je: Sebastijan Pregelj, Deček Brin na domačem kolišču (1. del), (Zbirka: Zgodbe s konca kamene dobe).

MEHURČKI

je šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za učence od 1. do 3. razreda pod okriljem Cankarjevega tekmovanja. Tekmovanje bo potekalo 8. 4. 2021. Priporočena literatura v letošnjem šolskem letu je:

  • za učence 1. razreda: Leopold Suhodolčan, Piko dinozaver
  • za učence 2. in 3. razreda: Desa Muck, Anica in grozovitež 1

KRESNIČKA

je tekmovanje iz znanja naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda.

CICIVESELA ŠOLA

Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu. Gre samo za zabaven preizkus znanja v razredu ali skupini (v vrtcu so to navadno otroci starejše skupine). Vse poteka brez točk in ocen, brez tekmovanja. Otroci so izrecno povabljeni, da si med seboj pomagajo. Brezplačni vprašalniki so estetsko ilustrirani, naloge zastavljene kot igre in uganke. Vsi sodelujoči dobijo Cici pohvalo – posebno diplomo z Modrim medvedkom. Vse gradivo je brezplačno.

Sodelovanje v Cici Veseli šoli ni vezano na to, da otrok ima revijo Ciciban ali Cicido. Ciciveselošolske vprašalnike iz prejšnjih let najdete na naslednji spletni povezavi: http://www.mladinska.com/ciciban/za_mentorje_cici_vesele_sole/ciciveselosolski_vprasalniki

BRALNA ZNAČKA

za učence 1., 2., 3. in 4. razreda (razredničarki),

ZLATI SONČEK

za učence 1., 2., in 3. razreda (Jolanda Mohar),

KRPAN

za učence 4. razreda (Darja Žonta Kozinc),