NTC učenje

NTC učenje

NTC učenje je spodbujanje učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju, pri katerem gre za spodbujanje razvoja sinaps oz. povezav med nevroni v možganih, ki so pomembne za učenje. Tak način učenja spodbuja intelektualni potencial otrok.

Nevrofiziološka odkritja so dokazala, da je za razvoj sinaps smiselno in koristno spodbujati v t. i. kritičnem razvojnem obdobju po rojstvu oz. takrat, ko se poleg že obstoječih sinaps tvorijo nove − do petega leta starosti se vzpostavi približno 50 %, do sedmega leta 75 %, ter do dvanajstega leta starosti 95 % sinaps.

Uporabljali naj bi FUNKCIONALNO UČENJE, pri katerem delajo možgani 100 %. Otrokom je potrebno zastavljati vprašanja na tak način, da razmišljajo in povezujejo.

Funkcionalno učenje najlažje razvijamo z:

− asociacijami − iščemo v vsakdanjem življenju (primer: država Slovenija – KOKOŠ, Italija – ŠKORENJ),

− slikovni jezik: spreminjanje besedila v slike,

− nelogične zgodbe: SONCE, ŽABA, TRAVNIK (primer: sonce je padlo na žabo, travnik se je smejal),

− paralelne asociacije:  reproduktivno vprašanje: katera država spominja na kokoš?
funkcionalno vprašanje: katera kokoš vedno čepi zraven škornja?

− skrite besede: v naslednjem stavku najdi državo: v kateri državi izdelujejo lepe rute?

Kaj lahko v predšolskem obdobju storimo na tem področju?

Zelo pomembno je, da otrokom omogočamo veliko naravnega gibanja in igre kot:

− hoja in tek po valovitem terenu, plazenje, otrok naj bo čim več bos (pomembno za razvoj grafomotorike in motorike),

− veliko različnega skakanja; npr. po postelji, iz sedežne na posteljo z različno razdaljo, po trampolinu, gumitvist,

− kotaljenje, metanje in lovljenje žoge,

− plezanje po stolih, drevesih, različnih plezalih, premagovanje PAJKOVE MREŽE; veliko bivanja na prostem, vaje za ravnotežje (hoja po klopeh, črti, vrvi), vrtenje oz. rotacija v odročenju, vrtenje na vrtljivem stolu, gugalnici …

Najtežji kognitivni proces v življenju je učenje govora. Ko otroka spodbujamo h govoru, ga spodbujamo k učenju (otrok naj se čim več pogovarja, pripoveduje, sprašuje, opisuje, pojasnjuje, razglablja ..., se igra uganke).   

Vodja projekta: Andrejka Simončič