Celoletni projekti

V šolskem letu2019/2020 v vrtcu Radeče otrokom vseh starostnih skupin nudimo pestro paleto celoletnih projektov:

EKO VRTEC

ZDRAVJE V VRTCU

CEKARČEK BIBE ČARE 

ZOBEK BOBEK

VARNO S SONCEM

MALI  SONČEK

CICI ABONMA

POMAHAJMO V SVET