Zaposleni

Ime in priimek

Delovno mesto

Jana Wetz

ravnateljica

Anita Slakonja

pomočnica ravnateljice za vrtec

Ladislava Glas

vzgojiteljica

Andrejka Simončič

vzgojiteljica

Mateja Zahrastnik (nadomešča jo Tjaša Štrasner)

vzgojiteljica

Jerneja Novak

vzgojiteljica

Ingrid Smodiš Samec

vzgojiteljica

Luka Belej

vzgojitelj

Metka Zahrastnik

vzgojiteljica

Alja Udovč

vzgojiteljica

Lina Kotnik

vzgojiteljica 

Domen Hribšek  

pomočnik vzgojiteljice

Vika Avsec

pomočnica vzgojiteljice

Maja Ralca

pomočnica vzgojiteljice

Titina Podlesnik

pomočnica vzgojiteljice

Metka Brenkuš

pomočnica vzgojitelja

Mojca Pader

pomočnica vzgojiteljice

Andreja Žnidaršič

pomočnica vzgojiteljice

Janja Klanšek

pomočnica vzgojiteljice

Natalija Novak

spremljevalka otrok

Tatjana Župevc

pomočnica kuharice

Marija Kaluža

pomočnica kuharice

Marjetka Lešnik

kuharica

Suzana Rozman

čistilka, perica, pomočnica kuharice

Nataša Sotlar

čistilka

Ajša Kulović

perica

Nataša Vodeničar

čistilka

Kristijan Hrastovec

hišnik, šofer

Sanda Brečko

administrator in knjigovodja

Ana Novak

vzgojiteljica – cicibanove urice PŠ Svibno

Dalibor Jurić

kuhar

Nives Bec (nadomešča jo Katarina Teršek)

pomočnica vzgojiteljice

Tadeja Plahuta

svetovalna delavka 

Eva Pere

pomočnica vzgojiteljice

Kaja Kink spremljevalka otrok