Zaposleni

Ime in priimek

Delovno mesto

Jana Wetz

ravnateljica

Anita Slakonja (nadomešča Metka Zahrastnik)

pomočnica ravnateljice za vrtec

Ladislava Glas

vzgojiteljica

Andrejka Simončič (nadomešča Tjaša Škrbina)

vzgojiteljica

Mateja Pokeržnik

vzgojiteljica

Jerneja Novak

vzgojiteljica

Ingrid Smodiš Samec

vzgojiteljica

Luka Belej

vzgojitelj

Metka Zahrastnik (nadomešča Natalija Novak)

vzgojiteljica

Alja Udovč

vzgojiteljica

Lina Kotnik

vzgojiteljica 

Domen Hribšek  

pomočnik vzgojiteljice

Vika Avsec

pomočnica vzgojiteljice

Maja Ralca

pomočnica vzgojiteljice

Titina Podlesnik

pomočnica vzgojiteljice

Metka Brenkuš

pomočnica vzgojitelja

Mojca Sluga

pomočnica vzgojiteljice

Andreja Žnidaršič

pomočnica vzgojiteljice

Janja Klanšek

pomočnica vzgojiteljice

Tjaša Škrbina

pomočnica vzgojiteljice

Tatjana Župevc

pomočnica kuharice

Marija Kaluža

pomočnica kuharice

Marjetka Lešnik

kuharica

Suzana Rozman

čistilka, perica, pomočnica kuharice

Nataša Sotlar

čistilka

Ajša Kulović

perica

Nataša Vodeničar

čistilka

Kristijan Hrastovec

hišnik, šofer

Sanda Brečko

administrator in knjigovodja

Dalibor Jurić (nadomešča ga Anja Planko)

kuhar

Nives Bec

pomočnica vzgojiteljice

Tadeja Plahuta Golež

svetovalna delavka 

Tjaša Trošt

spremljevalka otrok

Nika Guček

spremljevalka otrok