Učenci in zaposleni naše šole smo uporabniki šolske knjižnice. Knjižnica je odprta vsak dan, izposoja poteka po urniku, ki je določen na začetku šolskega leta. V knjižnici so uporabnikom na voljo leposlovna in strokovna gradiva ter serijske publikacije. Večino gradiv si lahko uporabniki izposodijo na dom za 14 dni z možnostjo podaljšanja za 7 dni. Nekatera gradiva, kot so leksikoni, slovarji in enciklopedije, so dostopna le za branje v čitalnici. V čitalnici lahko učenci berejo in pišejo domače naloge. Za branje in mirno druženje je namenjen tudi kotiček pred knjižnico, kjer veljajo enaka pravila obnašanja kot v knjižnici.

V šolski knjižnici so učencem na voljo tudi računalniki z dostopom do svetovnega spleta, kjer lahko učenci pišejo seminarske naloge in iščejo različne informacije za potrebe pouka. Prav tako lahko preko spleta v različnih bazah podatkov iščejo informacije o gradivih ali dostopajo do nekaterih gradiv (npr. COBISS, dLib, Google Učenjak …). Za pomoč pri iskanju gradiv in podatkov se uporabniki lahko obrnejo na šolsko knjižničarko.

V knjižnici ali v prostoru pred njo so med letom pripravljene različne tematske razstave. V prostorih knjižnice se izvajajo tudi ure KIZ (knjižnično informacijsko znanje), prav tako pa je prostor na voljo tudi drugim učiteljem za izvajanje pouka in ostalih šolskih dejavnosti.

UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad je namenjen izposoji učbenikov vsem učencem naše šole. Učenci si lahko brezplačno izposodijo učbenike, ki jih uporabljajo celotno šolsko leto. Z njimi so dolžni skrbno ravnati, to pomeni, da jih na začetku šolskega leta ovijejo in opremijo z etiketami, na katere se podpišejo.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci izposojene učbenike vrniti šoli (knjižničarki). O poškodovanem ali izgubljenem učbeniku morajo obvestiti skrbnico učbeniškega sklada že ob vrnitvi kompleta učbenikov oz. do konca junija tekočega šolskega leta (le tako lahko pravočasno naročimo število učbenikov za novo šolsko leto). Če vrnejo poškodovan ali uničen učbenik ali učbenik izgubijo, ga morajo v skladu s Hišnim redom nadomestiti z novim ali plačati odškodnino. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika. Ceno določi ravnateljica šole na predlog upravljalca sklada.

Šolske potrebščine za šolsko leto 2024/2025

MATIČNA ŠOLA:

PODRUŽNIČNA ŠOLA:

KORISTNE POVEZAVE

BIBLOS (http://www.biblos.si/lib/)
E-knjiga (http://www.e-knjiga.si/)
E-knjige (http://www.elektronske-knjige.si/)
E-pravljice (http://www.epravljice.si/)
E-preberi (http://www.e-preberi.si/)
TRAFIKA (http://trafika.klika.si/sl/ucbeniki-dostop)
E-emka (http://www.e-emka.si/

KNJIŽNICE

Virtualna knjižnica Slovenije “COBISS”
Digitalna knjižnica Slovenije
Narodna in Univerzitetna knjižnica – NUK
Knjižnica Radeče

SLOVARJI

Slovar slovenskega knjižnega jezika – SSKJ
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša – ZRC SAZU
Knjižnica z več kot 500 prosto dostopnimi slovarji za 70 jezikov