Imaš kakšno vprašanje?

Želiš deliti zanimivo idejo?

Klepetaj spoštljivo.

Vabljen-a v šolsko klepetalnico!

KO POTREBUJEŠ POMOČ

TOM telefon 116111 ali www.e-tom.si

To sem jaz

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, telefon: 080 11 55; http://www.drustvo-sos.si/

Telefon Mladi – mladim, telefon: 510 16 75; http://www.misss.org/telefon-mladi-mladim.php

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, telefon: 080 2880; http://www.spolna-zloraba.si/

Zaupni telefon ZA-TE, telefon: 234 97 83; http://zrcalo1.zrc-sazu.si/dh/telefon.php?id=4

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Gotska 18, Ljubljana, telefon: 583 75 00; http://www.scoms-lj.si/