ŠOLA

Svetovalna delavka svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole. Prizadeva si, da bi odrasli otroke, med njimi tudi vašega, bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali ter bi jim bili ob težavah v podporo in pomoč. Vsako novo šolsko leto je izziv za vse vpletene. Zato pričakujemo, da boste starši vzdrževali redne stike s šolo, spremljali izobraževalno in osebnostno rast svojega otroka.

V šolski svetovalni službi vas pričakuje socialna pedagoginja Mateja Kukovičič, ki je dosegljiva vsak delovnik na tel. 03 56 80 107 ali mateja.kukovicic@guest.arnes.si.

 

VRTEC