V devetletni osnovni šoli lahko učenci v vzgojno-izobraževalnem obdobju izberejo predmete, ki jih veselijo. V želji, da bi učenci znanje pri teh predmetnih področjih poglobili in nadgradili ter bili pri njih uspešni in zadovoljni, jih po izbirnem postopku dodajo kot izbirne predmete v predmetnik osnovne šole.

Publikaciji za prihodnje šolsko leto 2024-2025:

V letošnjem šolskem letu 2023-2024 so učenci izbrali naslednje izbirne predmete:

ZAP. ŠT. KRATICA IP IZBIRNI PREDMET UČITELJ RAZRED
1. N1A 1. tuj jezik – angleščina Neža Božič 1.
2. N2N 2. tuj jezik – nemščina Natalija Štefančič 4., 5., 6.
3. NTE Tehnika Ambrož Karlovšek 4., 5., 6.
4. NŠP Šport Rok Kozole 4., 5., 6.
5. NRA Računalništvo Alenka Gros 4., 5., 6.
6. NI1 Nemščina 1 Natalija Štefančič 7., 8.
7. OGL Obdelava gradiv: Les Ambrož Karlovšek 7., 8., 9.
8. UBE Urejanje besedil Alenka Gros 7.
9. ROM Računalniška omrežja Alenka Gros 9.
10. EZR Elektronika z robotiko Ambrož Karlovšek 9.
11. RDK Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja Milena Potočnik Renko 9.
12. IŠP Izbrani šport učitelj športa 8.
13. ŠSP Šport za sprostitev učitelj športa 7.
14. NI3 Nemščina 3 Natalija Štefančič 9.
15. HI2 Hrvaščina 2 Andreja Mitič Štirn 7., 8., 9.
16. LS2 Likovno snovanje 2 Simon Sernec 8.
17. POK Poskusi v kemiji Nevenka Tratar 8.
18. KEŽ Kemija v življenju Nevenka Tratar 8., 9.
19. LS3 Likovno snovanje 3 Simon Sernec 9.
20. ŠZZ Šport za zdravje učitelj športa 9.