V devetletni osnovni šoli lahko učenci v vzgojno-izobraževalnem obdobju izberejo predmete, ki jih veselijo. V želji, da bi učenci znanje pri teh predmetnih področjih poglobili in nadgradili ter bili pri njih uspešni in zadovoljni, jih po izbirnem postopku dodajo kot izbirne predmete v predmetnik osnovne šole.

Za prihodnje šolsko leto 2023-2024 sta že na voljo publikaciji za:

 

V letošnjem šolskem letu 2022-2023 so učenci izbrali naslednje izbirne predmete:

ZAP. ŠT. KRATICA IP IZBIRNI PREDMET UČITELJ RAZRED
1. N1A 1. tuj jezik – angleščina Neža Božič 1.
2. N2N 2. tuj jezik – nemščina Natalija Štefančič 4., 5., 6.
3. NTE Tehnika Ambrož Karlovšek 4., 5., 6.
4. NŠP Šport Rok Kozole 4., 5., 6.
5. ANI Ansambelska igra Nik Lovše 7., 8., 9.
6. MD7 Matematična delavnica Polona Korat 9.
7. LS1 Likovno snovanje 1 Simon Sernec 7.
8. MME Multimedija Alenka Gros 7., 8., 9.
9. GLP Glasbeni projekt Nik Lovše 7., 8., 9.
10. ŽČZ Življenje človeka na zemlji Milena Potočnik Renko 8.
11. SPH Sodobna priprava hrane učitelj gospodinjstva 7.
12. ŠSP Šport za sprostitev Vijoleta Ernestl 7.
13. NI2 Nemščina 2 Natalija Štefančič 8.
14. HI1 Hrvaščina 1 Andreja Mitič Štirn 7., 8.
15. IŠP Izbrani šport Vijoleta Ernestl 8.
16. LS2 Likovno snovanje 2 Simon Sernec 8.
17. NI3 Nemščina 3 Natalija Štefančič 9.
18. POK Poskusi v kemiji Nevenka Tratar 8.
19. KEŽ Kemija v življenju Nevenka Tratar 9.
20. LS3 Likovno snovanje 3 Simon Sernec 9.
21. ŠZZ Šport za zdravje Rok Kozole 9.
22. RVT Robotika v tehniki Ambrož Karlovšek 8.