ŠOLA

RAZREDNA STOPNJA:

 • Saša Plevel, razredničarka 1. a in Lučka Zupančič, druga strokovna delavka 1. a
 • Milena Potočnik Renko in Bojana Kovačič, JV 1. r
 • Suzana Pinosa, razredničarka 2. a
 • Sandra Hribšek, razredničarka 2. b
 • Jožica Kaluža, razredničarka 3. a
 • Eva Slapnik, razredničarka 3. b
 • Marija Glavan, razredničarka 4. a
 • Vanja Kozorog, razredničarka 5. a
 • Ines Colner, razredničarka 5. b

OPB:

Lučka Zupančič, Maja Leben Plevnik (nad. jo Rok Železnik), Karmen Turnšek, Bojana Kovačič, Ambrož Karlovšek, Tanja Rojc, Nik Lovše, Vanja Kozorog, Ines Colner, Marija Glavan, Alenka Gros, Tadeja Plahuta Golež (nad. jo Nika Guček), Natalija Štefančič, Nataša Pirnat Drobne (nad. jo Maja Kuhar)

NA PREDMETNI STOPNJI

 • Bojana Kovačič, razredničarka 6. a, učiteljica GEO, SLJ, DNU, JUV, OPB
 • Karmen Turnšek, sorazredničarka 6. a, učiteljica OPB
 • Maja Trobiš, razredničarka 7. a, učiteljica TJA
 • Rok Kozole, sorazrednik 7. a, učitelj ŠPO, NIP ŠPO, IP ŠZZ, OPB
 • Nevenka Tratar, razredničarka 7. b, učiteljica KEM, NAR, BIO, IP POK, IP KEŽ, PUT KEM, DNU NAR, DOP KEM
 • Tanja Rojc, sorazredničarka 7. b, učiteljica MAT, DOP MAT, OPB
 • Nik Lovše, razrednik 8. a, učitelj GUM, CICI, OPZ, MPZ, IP ANI, IP GLP, OPB
 • Ambrož Karlovšek, sorazrednik 8. a, učitelj TIT, NIP TIT, IP RVT, OPB
 • Milena Potočnik Renko, razredničarka 8. b, učiteljica ZGO, GEO, DKE, ŽČZ, JUV
 • Simon Sernec, sorazrednik 8. b, učitelj LUM, ZGO, DKE, IP LS1, IP LS2, IP LS3
 • Polona Korat, razredničarka 9. a, učiteljica MAT, BIO, DOP MAT, IP MD7
 • Ljiljana Lopatić Legan, sorazredničarka 9. a, SLJ, DOD SLJ
 • Natalija Štefančič, razredničarka 9. b, učiteljica TJA, IP N2N, IP NI8, IP NI9, DOP TJA, DOD TJA, DNU, OPB
 • Igor Turičnik, sorazrednik 9. b, MAT, FIZ, DNU FIZ, PUT FIZ, DOP MAT
 • Andreja Mitič Štirn, učiteljica SLJ, IP HI1, PUT SLJ, DNU
 • Marjanca Confidenti, specialni in rehabilitacijski pedagog
 • Vijoleta Ernestl, učiteljica ŠPO, IP ŠSP, IP IŠP
 • Neža Božič, učiteljica TJA, NIP TJA
 • Alenka Gros, računalničarka in organizatorka informacijskih dejavnosti, učiteljica IP MME, OPB
 • Maja Leben Plevnik (nadom. jo Rok Železnik – organizator šolske prehrane), učiteljica GOS, IP SPH, OPB
 • Monika Povše, socialna pedagoginja
 • Mateja Kukovičič, svetovalna delavka
 • Tadeja Plahuta Golež (nad. jo Nika Guček), pedagoginja OPB
 • Nataša Drobne Pirnat (nad. jo Maja Kuhar), knjižničarka OPB
 • Lidija Lazar, logopedinja

OSTALI ZAPOSLENI

 • Nuša Koritnik, računovodkinja
 • Nataša Žlajpah, tajnica VIZ
 • Andrej Soltič, hišnik
 • Antonija Zupan, dietna kuharica
 • Vera Ljubešek, pomočnica kuharice
 • Justina Salobir, pomočnica kuharice
 • Mira Tratar, pomočnica kuharice
 • Jožica Deželak, čistilka
 • Jasna Gajšek, čistilka
 • Hermina Titovšek, čistilka
 • Emira Kramar, čistilka
 • Frančiška Zajec, čistilka in gospodinja
 • Zahira Zorec, čistilka
 • Martina Majcen, čistilka
 • Jožica Mejač, čistilka (nadomeščanje)
 • Jožica Kuhar, dietna kuharica (nadomeščanje)

PODRUŽNIČNA ŠOLA SVIBNO

 • Jolanda Mohar, razredničarka 1. b in 2. c
 • Anja Tutnjević, razredničarka 3. c in 4. b , OPB
 • Ana Novak, druga strokovna delavka, OPB in JV
 • Darja Žonta Kozinc, OPB

VRTEC

 • Metka Zahrastnik, pomočnica ravnateljice za vrtec
 • Sanda Brečko, pisarniški referent in knjigovodja za vrtec
 • Katja Mrgole, vzgojiteljica 1. oddelka v enoti Biba Baja
 • Nives Bec, pomočnica vzgojiteljice 1. oddelka v enoti Biba Baja
 • Ingrid Smodiš Samec, vzgojiteljica 2. oddelka v enoti Biba Baja
 • Andreja Žnidaršič, pomočnica vzgojiteljice 2. oddelka v enoti Biba Baja
 • Lina Kotnik, vzgojiteljica 3. oddelka v enoti Biba Baja
 • Mojca Sluga, pomočnica vzgojiteljice 3. oddelka v enoti Biba Baja
 • Jerneja Novak, vzgojiteljica 4. oddelka v enoti Čira Čara
 • Metka Brenkuš, pomočnica vzgojitelja 4. oddelka v enoti Čira Čara
 • Alja Udovč, vzgojiteljica 5. oddelka v enoti Čira Čara
 • Vika Avsec, pomočnica vzgojiteljice 5. oddelka v enoti Čira Čara
 • Andrejka Simončič, vzgojiteljica 6. oddelka v enoti Čira Čara
 • Janja Klanšek, pomočnica vzgojiteljice 6. oddelka v enoti Čira Čara
 • Mateja Pokeržnik, vzgojiteljica 7. oddelka v enoti Čira Čara
 • Domen Hribšek , pomočnik vzgojiteljice 7. oddelka v enoti Čira Čara
 • Luka Belej, vzgojitelj 8. oddelka v enoti Čira Čara
 • Titina Podlesnik , pomočnica vzgojiteljice 8. oddelka v enoti Čira Čara
 • Tjaša Škrbina (nadom. jo Ana Marija Han), vzgojiteljica 9. oddelka v enoti Čira Čara
 • Maja Ralca, pomočnica vzgojiteljice 9. oddelka v enoti Čira Čara
 • Maja Hribar, pomočnica vzgojiteljice
 • Tadeja Plahuta Golež, svetovalna delavka
 • Tatjana Župevc, kuhinjska pomočnica
 • Aljoz Martinčič, kuhinjski pomočnik
 • Marjetka Lešnik, kuharica
 • Suzana Rozman, čistilka, perica, pomočnica kuharice
 • Nataša Sotlar, čistilka
 • Ajša Kulović, perica
 • Nataša Vodeničar, čistilka
 • Ferida Kobinović, čistilka
 • Kristijan Hrastovec, hišnik, šofer
 • Sanda Brečko, administrator in knjigovodja
 • Dalibor Jurić (nadom. ga Nataša Vodeničar), kuhar