ŠOLSKO LETO 2023-2024

MATIČNA ŠOLA

RAZREDNA STOPNJA:

 • Lučka Zupančič – razredničarka 1. a in Nika Guček – druga strokovna delavka 1. a
 • Saša Plevel – razredničarka 1. b in Katja Mrgole – druga strokovna delavka 1. b
 • Milena Potočnik Renko in Bojana Kovačič – JV 1. r
 • Sandra Hribšek – razredničarka 2. a
 • Jožica Kaluža – razredničarka 3. a
 • Eva Slapnik – razredničarka 3. b
 • Ines Colner – razredničarka 4. a
 • Adriana Kampuš – razredničarka 4. b
 • Vanja Kozorog – razredničarka 5. a
 • Dajana Cimeša – razredničarka 5. b

OPB:

Nika Guček, Suzana Pinosa, Maja Leben Plevnik, Maja Hribar (nadomešča Karmen Turnšek), Tadeja Plahuta Golež, Bojana Kovačič, Ambrož Karlovšek, Nik Lovše, Vanja Kozorog, Dajana Cimeša, Ines Colner, Natalija Štefančič, Milena Potočnik Renko, Simon Sernec, Nataša Pirnat Drobne, Katja Mrgole, Lučka Zupančič, Rok Kozole

NA PREDMETNI STOPNJI

 • Neža Božič – razredničarka 6. a, učiteljica TJA, NIP TJA
 • Rok Kozole – sorazrednik 6. a, učitelj ŠPO, NIP ŠPO, IP ŠZZ
 • Alenka Gros – razredničarka 6. b, učiteljica ROID, IP UBE, IP ROM, IP NRA, MAT
 • Maja Leben Plevnik – sorazredničarka 6. b, učiteljica GOS, OPB, LAB, org. šol. prehrane
 • Bojana Kovačič – razredničarka 7. a, učiteljica GEO, DKE, JV, OPB
 • Vijoleta Ernestl – sorazredničarka 7. a, učiteljica ŠPO, IP ŠSP, IP IŠP, PUT
 • Maja Trobiš – razredničarka 8. a, učiteljica TJA
 • Ljiljana Lopatić Legan – sorazredničarka 8. a, SLJ, PUT
 • Nevenka Tratar – razredničarka 8. b, učiteljica KEM, NAR, BIO, IP POK, IP KEŽ, PUT KEM, DNU NAR, DOP KEM
 • Simon Sernec – sorazrednik 8. b, učitelj LUM, ZGO, DKE, IP LS2, IP LS3
 • Nik Lovše – razrednik 9. a, učitelj GUM, CICI, OPZ, MPZ, OPB
 • Ambrož Karlovšek – sorazrednik 9. a, učitelj TIT, NIP TIT, IP EZG, IP OGL, kolesarski, OPB
 • Milena Potočnik Renko – razredničarka 9. b, učiteljica ZGO, GEO, IP RDK, JV, OPB
 • Andreja Mitič Štirn – sorazredničarka 9. b, učiteljica SLJ, IP HI2, DOD, DNU
 • Polona Korat – učiteljica MAT, BIO, DOP
 • Natalija Štefančič – učiteljica TJA, IP N2N, IP NI1, IP NI3, DOP, DOD, OPB
 • Igor Turičnik – učitelj MAT, FIZ, DNU, PUT, DOP
 • Marjanca Confidenti – specialni in rehabilitacijski pedagog
 • Monika Povše – socialna pedagoginja
 • Mateja Kukovičič – svetovalna delavka
 • Tadeja Plahuta Golež – pedagoginja, OPB
 • Nataša Drobne Pirnat – knjižničarka, OPB
 • Lidija Lazar – logopedinja

OSTALI ZAPOSLENI

 • Andreja Pohar, računovodkinja
 • Nataša Žlajpah, tajnica VIZ
 • Andrej Soltič, hišnik
 • Antonija Zupan, dietna kuharica
 • Justina Salobir, pomočnica kuharice
 • Mira Tratar, pomočnica kuharice
 • Jožica Deželak, čistilka
 • Jasna Gajšek, čistilka
 • Hermina Titovšek, čistilka
 • Emira Kramar, čistilka
 • Frančiška Zajec, čistilka in gospodinja
 • Zahira Zorec, čistilka
 • Martina Majcen, čistilka
 • Jožica Mejač, kuhinjska pomočnica
 • Jožica Kuhar, dietna kuharica (nadomeščanje)
 • Saša Maksimović – čistilka (nadomeščanje)

PODRUŽNIČNA ŠOLA SVIBNO

 • Jolanda Mohar – razredničarka 1. c in 2. b
 • Anja Tutnjević – razredničarka 3. c in 4. c
 • Ana Novak – OPB
 • Neža Božič – OPB
 • Nik Lovše – OPB
 • Maja Hribar – OPB

VRTEC

 • Metka Zahrastnik – pomočnica ravnateljice za enoto vrtec, organizator prehrane, organizator zdravstveno higienskega režima
 • Fatime Sadiku Kjatipi – pisarniški referent in knjigovodja za vrtec
 • Tadeja Plahuta Golež – svetovalna delavka
 • Ingrid Smodiš Samec – vzgojiteljica 2. oddelka v enoti Biba Baja
 • Nives Bec – pomočnica vzgojiteljice 2. in 3. oddelka v enoti Biba Baja
 • Andreja Žnidaršič – pomočnica vzgojiteljice 2. oddelka v enoti Biba Baja
 • Lina Kotnik – vzgojiteljica 3. oddelka v enoti Biba Baja
 • Mojca Sluga – pomočnica vzgojiteljice 3. oddelka v enoti Biba Baja
 • Jerneja Novak – vzgojiteljica 4. oddelka v enoti Čira Čara
 • Metka Brenkuš – pomočnica vzgojitelja 4. oddelka v enoti Čira Čara
 • Alja Udovč – vzgojiteljica 5. oddelka v enoti Čira Čara
 • Vika Avsec – pomočnica vzgojiteljice 5. oddelka v enoti Čira Čara
 • Andrejka Simončič – vzgojiteljica 6. oddelka v enoti Čira Čara
 • Janja Klanšek – pomočnica vzgojiteljice 6. oddelka v enoti Čira Čara
 • Luka Belej – vzgojitelj 7. oddelka v enoti Čira Čara
 • Titina Podlesnik – pomočnica vzgojiteljice 7. oddelka v enoti Čira Čara
 • Tjaša Škrbina – vzgojiteljica 8. oddelka v enoti Čira Čara
 • Domen Hribšek – pomočnik vzgojiteljice 8. oddelka v enoti Čira Čara
 • Ana Marija Han – vzgojiteljica 9. skupine oddelka v enoti Čira Čara
 • Maja Ralca – pomočnica vzgojiteljice 9. oddelka v enoti Čira Čara

OSTALI ZAPOSLENI

 • Marjetka Lešnik – kuharica
 • Nataša Vodeničar (nadomešča Daliborja Jurića – kuhar)
 • Tatjana Župevc – kuhinjska pomočnica
 • Aljoz Martinčič – kuhinjski pomočnik
 • Suzana Rozman – čistilka, perica, kuhinjska pomočnica
 • Nataša Sotlar – čistilka
 • Ajša Kulović – perica
 • Nataša Vodeničar – čistilka
 • Ferida Kobinović – čistilka
 • Lea Strnad – čistilka
 • Kristijan Hrastovec – hišnik, pralec
 • Alenka Gros – računalnikar organizator informacijskih dejavnosti