PRAVILNIKI

 1. VZGOJNI NAČRT ŠOLEHIŠNI RED, PRAVILA ŠOLSKEGA REDA, tabela kršitev, 23. 2. 2024
 2. Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ
 3. Pravilnik in Navodila o opravljanju izpitov
 4. Načrt šolskih varnih poti
 5. Pravilnik o šolski prehrani, 23. 9. 2022
 6. Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika in Dogovor o prilagajanju šolskih obveznostih
 7. Izjava o varovanju spletnih osebnih podatkov (piškotki)
 8. Informacije o posameznikih
 9. Pravilnik Sveta zavoda, 2023-2024
 10. Stroškovniki za leto 2023-2024

 

OBRAZCI

 1. Soglasje o uporabi osebnih podatkov in izjava za zdravniško oskrbo
 2. Obnovitev podatkov
 3. Prijavnica za varstvo vozačev
 4. Prijavnica na šolski prevoz
 5. Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada ali občinskega proračuna:
 1. Soglasje o kolesarskem izpitu
 2. Prijava učenca na šolsko prehrano; Pogodba za prehrano; Odjava učenca od šolske prehrane
 3. Izjava o združevanju več računov na eno položnico
 4. Status športnika in umetnika:
 1. Vloga za napovedano odsotnost od pouka nad 5 delovnih dni
 2. Obrazec za izobraževanje na domu
 3. Vloga za subvencioniranje šole v naravi
 4. Vloga za subvencioniranje šolskega kosila