Šolski sklad JZ OŠ Marjana Nemca Radeče ima dolgo tradicijo in omogoča nadstandardne priložnosti za naše učenke in učence. Od njegove ustanovitve pa vse do danes se je zvrstilo mnogo srčnih zgodb, na katere smo zelo ponosni.

Sklad je ustanovljen za:

  • Pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,
  • pridobivanje donacij iz naslova dohodnine,
  • sofinanciranje nadstandardnih dejavnosti posameznih razredov,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
  • pomoč socialno šibkim učencem.

Zbrana sredstva upravlja odbor, v katerega so vključeni tudi starši preko svojih predstavnikov. Sredstva namenjamo tako nadstandardnim dejavnostim kot tudi nakupu opreme, velik del sredstev pa reševanju socialnih stisk, ki jih je, kot opažamo, vsako leto več. V ta namen se na podlagi utemeljenih prošenj odobri subvencioniranje nadstandardnih dejavnosti šole, kot sta šola v naravi, strokovne ekskurzije ipd.

Ni namreč samoumevno, da so starši, skrbniki, donatorji in sponzorji pripravljeni pomagati. Zato smo toliko bolj hvaležni, da nam je tudi v letu 2022 uspelo ohraniti vaše zaupanje v šolski sklad. Hvala za zaupanje in za vaš prispevek, ki ga bomo skrbno porabili za vse planirane dejavnosti.

Poročilo ŠS za leto 2023

Poročilo ŠS za leto 2022

Upravni odbor Šolskega sklada

JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE