JZ OŠ Marjana Nemca Radeče je ustanovil Občinski svet občine Radeče z Odlokom o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Marjana Nemca Radeče 19. 11. 1999, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu RS 21. 12. 1999.

RAVNATELJICA ZAVODA
Jana Wetz
T: 03 56 80 102
E-naslov: os.radece@guest.arnes.si

POMOČNICA RAVNATELJICE ZA ŠOLO
Darja Žonta Kozinc
T: 03 56 80 103

VODJA PODRUŽNIČNE ŠOLE
Jolanda Mohar
T: 03 56 80 130

POMOČNICA RAVNATELJICE ZA VRTEC
Metka Zahrastnik
T: 03 56 80 122
E-naslov: os.vrtecradece@guest.arnes.si

SVETOVALNA SLUŽBA
Mateja Kukovičič
T: 03 56 80 107

TAJNICA VIZ VI
Nataša Žlajpah
T: 03 56 80 100
E-naslov: tajnistvo.osljra@guest.arnes.si

RAČUNOVODKINJA
Andreja Pohar
T: 03 56 80 101
E-naslov: racunovodstvo-osmnra@guest.arnes.si

ŠOLSKA KUHINJA

Marjetka Lešnik
T: 03 56 80 108
E-naslov: kuhinja.os.radece@guest.arnes.si

PISARNIŠKI REFERENT IN KNJIGOVODJA ZA VRTEC
Fatime Sadiku Kjatipi
T: 03 56 80 101
E-naslov: racunovodstvo-osmnra@guest.arnes.si

ŠOLSKA in VRTČEVSKA KUHINJA:
T: 03 56 80 108
E-naslov: kuhinja.os.radece@guest.arnes.si

Enota  Biba Baja. Kolenov graben 6
T: 03 56 80 123

Enota vrtca Čira Čara, Šolska pot 9
T: 03 56 80 122

 

Davčna številka: 93174705
Matična številka: 5924502000
Številka podračuna: 01299-6030676707 pri UJP ŽALEC

Uradne ure: od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00