VLOGE, IZJAVE, POTRDILA

 1. Vloga za vpis otroka v vrtec
 2. Vloga za izpis otroka iz vrtca
 3. Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec
 4. Vloga za znižano plačilo vrtca
 5. Vloga za uveljavljanje pravice do začasne oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka zaradi daljše bolezni
 6. Vloga za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti
 7. Izjava o spremstvu otroka v vrtec in iz vrtca
 8. Izjava za združevanje položnic
 9. Izjava o spremembi programa vrtca
 10. Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka
 11. Potrdilo o ukinitvi diete

 

ZAKONI, PRAVILNIKI, SKLEPI

 1. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Radeče
 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok, z dne 15. 7. 2010
 3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok, z dne 21. 6. 2015
 4. Hišni red vrtca Radeče, 23. 9. 2022
 5. Letni delovni načrt vrtca Radeče, 23. 9. 2022
 6. Pravilnik vrtčevskega sklada, jan. 2022
 7. Obvestilo o spremembi cene programov predšolske vzgoje, april 2024
 8. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnovne šole Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče