Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je v torek, 4. decembra 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev za operacijo Posavski ribji krog, prijavljene na 2. javni poziv LAS Posavje ESPR.

Operacija »Posavski ribji krog«, prijavitelja Občine Radeče, s partnerji: KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, v skupni višini 142.611,42€, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 120.528,04€ (100%). Začetek izvajanja operacije je predviden za april 2019, zaključek pa september 2020, operacija bo potekala v treh fazah.

Osnovni cilj projekta Posavski ribji krog je izobraževalno-osveščevalne narave, saj želimo z izvedbo operacije vsem prebivalcem Posavja približati vlogo in pomen rib, ribjega življa znotraj rečnega ekosistema in vodnega kroga. Z uporabo inovativnega interpretacijskega pristopa, temelječega na simbiozi med revitaliziranim degradiranim območjem in modernimi didaktičnimi pripomočki, nameravamo to tudi doseči.

Glavne aktivnosti operacije Posavski ribji krog so usmerjene na eni strani na revitalizacijo ribnika, ureditev kaštne pregrade z okolico in ribolovne trase za invalide. Na drugi strani pa je več aktivnosti usmerjenih v izobraževanje in osveščanje. Te aktivnosti se bodo odvijale na ribniku oz. v njegovi neposredni bližini. V sklopu projekta se bo okoli ribnika vzpostavil didaktični krog z urejenimi interpretacijskimi točkami na temo pomena rib v rečnem ekosistemu in vodnem krogu. Izvajala se bodo tekmovanja in fotosafariji, namenjeni ranljivim ciljnim skupinam. Vse vsebinske aktivnosti so že v osnovi pripravljene na nadgradnjo – to bomo storili z oblikovanjem integralnega turističnega produkta na temo rib, ribolova in ribogojstva na ravni regije. S projektom se bomo usmerili zlasti k mladim in invalidom za izboljšanje pogojev za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo ter večjo kakovost življenja, tudi skozi revitalizirano degradirano območje. Projekt Posavski ribji krog bo pripomogel tudi k ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS predvsem skozi izobraževalne-osveščevalne vsebine in z učilnico brez zidov. Gre za širok projekt sodelovanja med občino, javnim zavodom, ribiško družino in osnovno šolo.

Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Republika Slovenija v okviru ESPR 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje pomoči iz OP ESPR 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.