Učenci 3. in 4. razredov naše šole so se pridružili projektu Vodni agenti Zasavja.

Sodelujoče šole na uvodnem srečanju prejmejo merilnike porabe vode, ki se preprosto zmontirajo na armaturo (pipo) in beležijo porabo vode. Učenci bodo podatke vnašali v spletno aplikacijo Vodni agent, kjer bodo lahko spremljali spreminjanje porabe vode v različnih časovnih obdobjih ter bodo tako ozavestili svojo dnevno porabo vode, podatke pa bodo lahko primerjali s podatki ostalih sodelujočih šol in drugih sodelujočih šol v Sloveniji in tujini. Na podlagi zbranih podatkov o porabi vode bodo s preprostimi vsakodnevnimi ukrepi poskušali
racionalizirati njeno porabo. Skupaj z učitelji bodo v okviru pouka izvedli različne aktivnosti na temo voda in vodnih virov s ciljem ozaveščanja njihovega pomena in nujnosti njihovega varovanja. Svojo ozaveščenost bodo prenesli v svoje domače okolje, starši in ostali sorodniki, prijatelji ter znanci bodo tako vse pogosteje slišali besede: »Varčuj z vodo!« Gre za inovativni pristop ozaveščanja na podlagi
konkretnih podatkov o porabi vode, ki jih pridobimo s pomočjo merilnika porabe vode, nameščenega na armaturi.
Na šoli bo v okviru projekta izvedena izobraževalna delavnica z mobilno vodno postajo, ki vsebuje elemente vodovodne in komunalne infrastrukture. Učenci na delavnicah pridobijo oziroma osvežijo pri pouku že pridobljeno znanje o vodnem krogu, podtalni vodi, onesnaževanju vode in vodnih virov. Hkrati spoznajo pot vode od črpališča po vodovodnem omrežju do šole oziroma doma ter po kanalizacijskem omrežju do čistilnih naprav in nazaj v naravo. To bo učencem olajšalo razumevanje od kod in kako pride voda do pipe in kaj se z njo zgodi, ko odteče v odtok, kar bo povečalo njihovo osveščenost glede odgovornega ravnanja z vodo in vodnimi viri.
Poleg merilnika porabe vode je v paketu šablona emblema Vodni agent. Učitelji bodo skupaj z učenci na podlagi šablone izdelali lastne embleme Vodni agent ter bodo na njih napisali razne misli na temo voda ter jih poslikali z različnimi tehnikami. Sodelujoči učenci
bodo prejeli naziv Vodni agent, učitelji pa bodo svoje delo v okviru projekta, dosežene rezultate in nastale izdelke (plakati,
risbe, …) predstavili na zaključni prireditvi.

Vodji projekta sta Eva Slapnik in Marija Glavan

Več o projektu.

Vodna agencija

Razstava plakatov v radeškem Sparu: