IP RDK

Event date: 11 oktobra, 2023Categories:

Učenci izbirnega predmeta RDK gredo v mestni park v Celje do Drevesne hišice na ogled, odhod ob 11.15