Poskusno preverjanje znanja za 3. r – MAT

Event date: 27 marca, 2024Categories: ,

Poskusno preverjanje znanja iz matematike za učence 3. razreda.

Dosežek učenca na poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu se navede v absolutnih in odstotnih točkah na Obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole v šolskem letu.