ND za PŠ Svibno

Datum: 6 oktobra, 2023Kategorija:

Naravoslovni dan za učence PŠ Svibno: obisk Tehno parka Celje