Delavnice NEON

Začetek oktobra so učenci 3. razredov matične šole ter 3. in 4. razreda podružnične šole Svibno v okviru preventivnega programa NEON na delavnicah spoznavali, da imamo vsi pravico, da smo VARNI, MOČNI in SVOBODNI. Cilj programa je krepiti varovalne dejavnike učencev, da bi se znali in zmogli zaščititi pred različnimi oblikami nasilja, zlorabe in da tudi sami ne bi povzročali nasilja. Delavnice so potekale večinoma preko igre vlog, kjer smo izvajalke otrokom predstavile neuspešen razplet situacije ter uspešno rešeno situacijo. Pri igrah vlog so učenci z veseljem tudi sodelovali. Učili so se odločnega, samozavestnega ter samozaščitnega vedenja, o tem kako pomembna je podpora vrstnikov ter kako o izkušnji nasilja zaupati odrasli osebi.