eAsistent za vrtce

eAsistent za vrtce

S septembrom v vrtec uvajamo portal za komuniciranje med vrtcem, vzgojiteljico in staršem – eAsistent za vrtce, ki je za starše brezplačen. Starši prejmete geslo za vstop na prvem roditeljskem sestanku.

Prav tako uvajamo tudi nov sistem odjave prehrane. Ta bo možna samo preko eAsistenta ali v nujnih primerih na številko 035680108. Odjavo prehrane uredite tako, da preko eAsistenta vzgojiteljici vašega otroka sporočite odsotnost. Ko vzgojiteljica odsotnost potrdi, se avtomatsko odjavi tudi prehrana za tisti dan.

Za pravočasno odjavljeno prehrano se šteje, če je bila otrokova odsotnost sporočena najkasneje do 8. ure zjutraj na dan odsotnosti.