Mobilnost projekta Erasmus+ na Švedskem

V tednu med 19. 9. in 23. 9. so se štiri učiteljice naše šole v okviru projekta Erazmus + udeležile že 3. mobilnosti, ki je tokrat potekala na Švedskem. Šola gostiteljica, Lila Alby skola v Stockholmu, jim je pripravila ogromno raznolikih dejavnosti. Spoznavale so švedski šolski sistem in njihov pristop k poučevanju, obiskale ure pouka, se urile v različnih veščinah ustvarjanja in tako spoznavale njihovo kulturo ter jezik, se udeleževale predavanj, družile z učenci in učitelji. Glavni cilji projekta so različne dejavnosti, s katerimi se spodbuja bralno pismenost, oplemenitenje znanja tujih jezikov ter spoznavanje kulturne raznolikosti sodelujočih držav. V popoldanskem času pa so gostitelji pripravili nekaj ogledov, tako da so doživele tudi utrip mesta in spoznale nekaj njegovih glavnih znamenitosti.