NPZ

V začetku maja učenci 6. razreda opravljajo nacionalne preizkuse znanja iz matematike, slovenščine in angleščine, učenci 9. razreda pa iz matematike, slovenščine in 3. predmeta.

Za učence 6. in 9. razreda je opravljanje NPZ obvezno in le v rednem roku.

Učenci 9. razreda bodo o tretjem predmetu, iz katerega bodo opravljali NPZ, obveščeni v mesecu septembru.

Dosežki NPZ so za šolo dodatna informacija o znanju učencev in hkrati smernice za kakovostnejše poučevanje in učenje.

Vse  potrebne informacije najdete na spletnih straneh: http://eric.ric.si  in  http://www.ric.si

 

Datumi NPZ

na povezavi

Predmet

slovenščina

matematika

3. predmet za 9. r in angleščina za 6. r

Datum za 6. in 9. razred

 4. 5. 2022

 6. 5. 2022

 10. 5. 2022

Tretji predmet za devetošolce

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljena izbira tretjega predmeta za devetošolce za NPZ, ki je v šolskem letu 2021-2022 za našo šolo TUJI JEZIK.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI ZA 6. IN 9. RAZRED: 

6. razred

MATEMATIKA:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Raba žepnega računala NI dovoljena.

SLOVENŠČINA:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

ANGLEŠČINA:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

9. razred

MATEMATIKA:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Raba žepnega računala NI dovoljena.

SLOVENŠČINA:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

ŠPORT:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

Učenci 6. in 9. razreda za pisanje NE uporabljajte pisala "PIŠI-BRIŠI".

 

Obvestilo učencem 6. razreda in njihovim staršem o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) – redni rok

V šolskem letu 2021/2022 bo redni rok NPZ:

 • v sredo, 4. maja 2022, iz slovenščine,
 • v petek, 6. maja 2022, iz matematike,
 • v torek, 10. maja 2022, iz angleščine.

Navodila:

 1. Preverjanje se prične vsak dan ob 7.30 in traja 60 minut.
 2. Učenci pridete v šolo ob običajnem času.
 3. Skupine so oblikovane glede na razred po priporočilu NIJZ.
 4. Učenci, ki so v karanteni, lahko pišejo NPZ po povratku v šolo.
 5. Pri preverjanju smete uporabljati le dovoljene pripomočke. Z njimi so vas seznanili učitelji predmetov, pri katerih se bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja.
 6. Po končanem preverjanju imate redni pouk po urniku.
 7. Učenci in starši boste imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse od ____________. Dostopali boste lahko s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.
 8. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://jzosmn.radece.si/o-soli/npz in https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ .

Želimo vam uspešno reševanje.

 

Obvestilo učencem 9. razreda in njihovim staršem o nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) – redni rok

V šolskem letu 2021/2022 bo redni rok NPZ:

 • v sredo, 4. maja 2022, iz slovenščine,
 • v petek, 6. maja 2022, iz matematike,
 • v torek, 10. maja 2022, iz ________.

Navodila:

 1. Preverjanje se prične vsak dan ob 7.30 in traja 60 minut.
 2. Učenci pridete v šolo ob običajnem času.
 3. Skupine so oblikovane glede na razred po priporočilu NIJZ.
 4. Učenci, ki so v karanteni, lahko pišejo NPZ po povratku v šolo.
 5. Pri preverjanju smete uporabljati le dovoljene pripomočke. Z njimi so vas seznanili učitelji predmetov, pri katerih se bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja.
 6. Po končanem preverjanju imate redni pouk po urniku.
 7. Učenci in starši boste imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse od __________. Dostopali boste lahko s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.
 8. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://jzosmn.radece.si/o-soli/npz in https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.

Želimo vam uspešno reševanje.