Policist Leon svetuje

V okviru projekta Policist Leon svetuje je v sredo, 14. 12. 2022, petošolce obiskal gospod policist Robert Bezamovski, vodja policijskega okoliša Laško. V dveh šolskih urah nam je predstavil mnogo koristnih informacij. Spregovoril je o varnosti v avtomobilu, pirotehničnih sredstvih, medvrstniškem nasilju ter o tem, kako ravnamo, če nas v vozilo želi zvabiti neznanec. Pokazal in opisal nam je službeno uniformo in pripomočke, ki jih policisti uporabljajo pri svojem delu, učenci pa so prejeli tudi delovni zvezek s številnimi poučnimi zgodbami in nasveti za varnost.