Prevzem spričeval med počitnicami

Spoštovani.

V primeru, da učenca v petek, 23. 6. 2023, ni bilo v šolo, lahko v skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole prevzame spričevalo v tajništvu šole od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta. Spričevalo lahko osebno prevzame učenec ali starš učenca.

Prijetne počitnice