Svetovni dan pozdrava – 21. november

21. november –  svetovni dan pozdrava

Učenci izbirnega predmeta Življenje človeka na Zemlji smo raziskovali zgodovino pozdravljanja in se zabavali ob pozdravljanju v različnih jezikih in v različnih situacijah.  Nekatere besede so nam bile popolnoma nepoznane, smešne, težko izgovorljive, drugačne. Kar nekaj besed pa smo že poznali. Pri raziskovanju smo uporabljali šolske tablice, knjige in revije. Rezali smo in lepili ter se pozdravljali. Pred učilnico geografije smo pripravili razstavo našega raziskovanja.