Umetniško obarvana meseca januar in februar

NAJMLAJŠI SE IGRAJO

V mesecu januarju najmlajši raziskujemo škatle od zunaj in od znotraj, se z njimi igramo, razgibavamo in ustvarjamo. Igramo se igre v katerih zaznavamo ritem, ga ponavljamo in spremenimo v glasbila. Škatle preoblikujemo v prevozna sredstva, hišo, tunel, glasbila in labirint. Ob vseh dejavnostih pa poskrbimo, da razvijamo umetniško predstavljivost, koordinacijo gibanja in spoznavamo matematiko kot prijetno izkušnjo (preštevamo, spoznavamo izraze veliko-majhno, v, na, pod in skozi).

TA VELIKI PA KIPARIMO

Kiparstvo je veja umetnosti, ki oblikuje volumen. Začetno kiparstvo kot delu umetnosti je v vrtcu usmerjen k spoznavanju materialov (les, plastelin, žica, papir, plastika,…), kasneje pa v ospredje stopi sama izdelava kipa z glino. Glina je idealen mehak kiparski material s katerim se v vrtcu otroci pogosto srečujejo. Preko kiparstva otrok izboljša prostorski koncept, ob oblikovanju pa se razvija domišljija in ročne spretnosti. Z namenom ponuditi otrokom novo izkušnjo in obogatiti njihovo doživljanje ustvarjanja z glino, smo se ustvarjanja-modeliranja lotili tudi sami.